Fantuzzi_billede

Som led i et lovpligtigt 10års eftersyn påbegyndte havnen den 23. maj et gennemgribende arbejde med at inspicere og kortlægge tilstanden på en af havnens store kraner, Fantuzzi. Der var tale om en enormt og detaljerigt projekt, som blev afsluttet med en endelig klarmelding d. 21. juni, kun en uge forsinket i forhold til den oprindelige plan.

Forud gik et stort stykke arbejde med at kortlægge de mange nødvendige indsatser, der skulle udføres for at få Fantuzzi bragt sikkert og hurtigt gennem eftersynet.

Da kranen er dieselhydraulisk drevet, skulle hele det hydrauliske system gennemgås minutiøst.
Hver en kritisk komponent blev derfor pillet ud og underlagt en omhyggelig inspektion og grundig vurdering af fortsat anvendelse. I den forbindelse blev vi mødt af et par store overraskelser. Bl.a. var vi nødsaget til at skifte al systemolie/hydraulikolie, fordi et varmelegeme var blevet anbragt uhensigtsmæssigt, og derfor havde forurenet hele systemet. Det førte til, at samtlige slanger og rør i det hydrauliske system i kranens undervogn blev udskiftet.

Af andre uforudsete overraskelser kan bl.a. nævnes en utæt køler på dieselmotorens ladeluftkøler, en hjulklokke som havde givet op mm. Endvidere oplevede vi lange leveringstider på normale forbrugskomponenter, som var ved at sætte projektet på hold. Dette blev dog løst gennem kreativitet og kompetent medvirken af en hurtigt arbejdende lokal maskinfabrik.

CANBUS systemet i undervognen blev ligeledes forbedret, mens vi havde chancen for at ændre systemets fysiske placering. Af kranens 20 store dæk måtte de 14 have nyt fodtøj på hos det lokale dækcenter.

FORCE stod for kontrol samt den fysisk inspicerende del af hele kranens tilstand. Øverste linehjul til fjerneste hjørne af kranen blev inspiceret, ligesom udvalgte områder af bom og svejsninger blev udvalgt til indgående kontrol. Denne del af arbejdet gav et klart billede af kranens fysiske stresstilstand, og resultat var bedre end forventet.

Efter de mange omfattende indgreb blev kranen samlet og afprøvet. Et par enkelte fejl og utætheder blev afhjulpet, inden Fantuzzi atter var intakt og klar på en masse nye arbejdsopgaver.

Selvom eftersynet gav mange og store hindringer undervejs, blev de lange arbejdsdage overkommet ved hjælp af stærk vilje hos havnens dygtige medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere, som vi havde allieret os med i forbindelse med processen.

En stor tak for yderst veludført arbejde skal lyde til JJ Hydraulik, PortTrade, GP Elektro, det lokale First Stop Center og ikke mindst havnens medarbejdere.

Scroll to Top