Kalundborg Havn udgør en markant betydning for den regionale økonomi og beskæftigelse i Kalundborg Kommune, det viser en oplandsanalyse foretaget af Syddansk Universitet og Center for Regional- og Turismeforskning for Danske Havne – brancheorganisation for erhvervshavne

Danske Havne har fået foretaget en oplandsanalyse, som viser sammenhængen mellem de aktiviteter, som havnen i 2016 har haft over kaj (gods, fisk, passagerer etc.) og indkomstdannelsen. Analysen fra SDU og CRT tydeliggør havnens betydning for den lokale og regionale økonomi ud fra en række faktorer som beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu. 

Direktøren for Danske Havne, Bjørn B. Christiansen, siger, ”oplandsanalysen for Kalundborg Havn er et godt grundlag for at vurdere havnens erhvervsmæssige betydning, ikke blot for kommunen, men også ud over kommunegrænsen”. 

”Analysen viser betydningen af Kalundborg Havn for lokalsamfundet både med hensyn til arbejdspladser og for det omkringliggende erhvervsliv.” siger Bent Rasmussen, havnedirektør i Kalundborg Havn.

Forsker i CRT, der har stået for analysen, Nino Javakhishvili-Larsen, fortsætter og siger, ”oplandsanalyserne viser, at de danske havne har potentialer, der kan påvirke de lokale økonomier i Danmark positivt.”

Oplandsanalysen af Kalundborg Havn viser, at havnen direkte skaber en beskæftigelse, der svarer til 1.439 arbejdspladser. Omregnet, er 8,0 procent af kommunens beskæftigelse skabt af aktiviteterne i Kalundborg Havn.

Aktiviteterne på Kalundborg Havn medfører en værdiskabelse, der giver en lokal- og regionaløkonomisk værditilvækst på 2.739 mio. kroner. Det svarer til en andel på 18,1 procent af den samlede værditilvækst i Kalundborg Kommune.

Kalundborg Havns beskæftigelsesvirkninger og værditilvækst er grundlag for et skatteprovenu (indkomsts-, virksomhedsskatter, moms etc.) på 852 mio. kroner, det udgør 12,6 procent af det samlede skatteprovenu for Kalundborg Kommune. 

— 

Danske Havne, SDU og CRT har ønsket at tilvejebringe en model for oplandsanalyse, der sikrer en ensartet og troværdig vurdering af havnenes realøkonomiske effekter. Derfor giver modellen isoleret set udtryk for havnens aktiviteter over kaj. Dertil skal lægges de afledte virkninger for følgeindustrier og virkningerne af den almindelige indkomstdannelse. 

Ved spørgsmål, kontakt: 

Nino Javakhishvili-Larsen, forsker CRT, på njl@crt.dk eller på 3085 5186 

Bjørn B. Christiansen, direktør Danske Havne, på bbc@danskehavne.dk eller på 2537 0364 

 

Scroll to Top