siloer_1200x799

Ny strategi prioriterer containertrafik, tankterminal og anlæg af Ny Vesthavn

Nu sætter en ny strategiplan for perioden 2015-20 kursen for Kalundborg Havns udvikling og vækst. Havnen, der er blandt de større i Danmark, har i kraft af sin forretningsmodel fastholdt en positiv indtjening og solid økonomi gennem finanskrisen, der ellers har præget perioden 2010-15 negativt med tab af bl.a. færgefarten til Aarhus.

3 klare fokusområder

Med fastlæggelsen af den nye strategi har Kalundborg Havns bestyrelse gennemarbejdet og truffet nogle klare valg for de kommende år, og for at komme i mål med strategien fokuserer vi på de vigtigste vækst- og udviklingsmuligheder. Kalundborg Container Terminal går efter en markant større del af containermarkedet på Sjælland. Der arbejdes på en øget vækst af flydende bulk gennem tankterminalen. Og så er tiden kommet, hvor anlægget af Ny Vesthavn, der forlængst er planlagt og VVM-godkendt, forhåbentligt kan påbegyndes. Foreløbig er en opdatering af projektets business case igangsat og vil være færdiggjort primo 2016.

Havnens placering

Havnens perfekte strategiske placering – og kapacitet i forhold til store skibe – har stadig et stort uudnyttet potentiale. Dels nationalt, dels i forhold til landene omkring Østersøen. Med sin beliggenhed ud til dybvandsruten gennem Storebælt, og med 15 meters vanddybde langs kajerne, matches Kalundborg ikke af nogen anden havn på Sjælland.

Væksten i detaljer

Det er Kalundborg Havns overordnede mål at have en realiseret omsætningsvækst på 15% fra 2015. Dette skal blandt andet ske ved at øge havnens andel af containermarkedet på Sjælland til 25%. Et realistisk mål, når man ser på containerterminalens nuværende vækstrater. For at øge containertrafikken vil det være afgørende at få etableret flere feeder-forbindelser til andre havne/hubs. Ligesom det vil være vigtigt at få udbygget motorvejen fra København, så den føres det sidste stykke til Kalundborg.

Kalundborg Tank Terminal skal udvides inden for den 5-årige strategiperiode. Lige nu har de 17 tanke en samlet kapacitet på 33.000 kubikmeter, og det vurderes, at der fortsat er et stort vækstpotentiale inden for flydende bulk, både lokalt og regionalt.

Grovvaresektoren, som i dag er havnens største forretningsområde, skal fortsat være en af de vigtigste bærende kræfter.

Anlægget af Ny Vesthavn rykkere nærmere i takt med, at verdensøkonomien går op, samt at de nuværende havnearealer er udlejet og i brug. Planerne for den nye havn er for længst vedtaget og VVM-godkendt. Igangsættes projektet, opereres der med en Etape 1 på ca. 350.000 m2, inklusiv 500 meter dybvandskaj (15 meter).

Scroll to Top