kalund-underskriv
De attraktive arealer overdraget til Kalundborgs borgere
Borgmester Martin Damm fik tirsdag den 15. december overrakt en stor nøgle som symbol på, at de bynære arealer på den gamle Vesthavn i Kalundborg nu officielt er overdraget til byens borgere.

Dette sker i kølvandet på, at DLG har afsluttet det omfattende arbejde med at nedrive deres store kornsilo. Fulgt af forhandlinger mellem Kalundborg Havn og Kalundborg Kommune om salg og fremtidig drift af dette attraktive havneafsnit. Parterne har således haft to uafhængige ejendomsmæglere/valuarer til at udarbejde en markedsvurdering af de ca. 15.000 m2 store arealer.

Bred enighed om aftaler
Dette har ført til bred enighed om en ”Overdragelsesaftale om Kalundborg Kommunes overtagelse af arealer på Gl. Vesthavn” gældende fra 1. januar 2016. Her blev prisen for arealerne fastsat til 6,5 mio. kr. Parterne har desuden indgået en maritim aftale og en administrationsaftale, hvor Kalundborg Havn varetager driften af havneområdet for Kalundborg Kommune. Aftalerne sikrer blandt andet, at brugerne af den gamle Vesthavn fortsat får leveret den nødvendige service. Kalundborg Havn ser meget positivt på hele forløbet, hvor parterne har arbejdet tæt sammen for at realisere en hensigtsmæssig overdragelse af arealerne.

Nøglen til fremtidens havnepark

kalund-nogle

Som nævnt skete den formelle overdragelse tirsdag den 15. december 2015. Ved en mindre event på stedet blev salgsaftalen underskrevet af borgmester Martin Damm, kommunaldirektør Jan Lysholdt, havnebestyrelsesformand Jakob Bech Jensen og havnedirektør Bent Rasmussen.

Martin Damm: ”Jeg ved, at nogle borgere havde svært ved at tro det, men kommunen har inviteret dem med i et idéprojekt med borgerinddragelse, hvor facit ikke er givet på forhånd. Det eneste givne er, at projektet handler om en bynær havnepark”. Borgmesteren fremhævede, at dette er en sag med både stor energi og en masse folk, der er ivrige efter at få deres havneparkidéer realiseret.

Bent Rasmussen udtalte, at området ved den gamle Vesthavn og den meget store silo havde været drøftet blandt byens borgere gennem rigtig mange år. ”Jeg er glad for, at vi nu har fået en god og konstruktiv løsning for arealet”, sagde havnedirektøren, som ved overrækkelsen af nøglen udtrykte håb om, at den kunne åbne for alt det, borgerne i Kalundborg har ønsket sig for dette område.

Helt ud til havnefronten
Nu skal det attraktive havneområde gennemtænkes og udvikles i de kommende år.  Det er bestemt, at havneparken skal være en integreret del af byen med et rum, hvor borgerne kan komme helt ud til havnefronten.

Indtil videre har otte dialoggrupper arbejdet med havneidéer. Både til blivende – og midlertidige aktiviteter, som kan etableres allerede i 2016.

Scroll to Top