Fredag den 16. november havde AVISTA Oil første spadestik på det nye raffinaderi, der opføres på Kalundborg Havn. AVISTA Oil investerer sammen med sin britiske partner, Greenbottle Ltd., et trecifret millionbeløb i det nye raffinaderi, som vil betyde flere arbejdspladser og mere gods over kaj i Kalundborg Havn.

Byggestarten på AVISTA Oil’s nye raffinaderi blev markeret med, at borgmester Martin Damm foretog det første spadestik sammen med adm. direktør for AVISTA Oil Danmark, Leon Sloth Skovbo.
Det nye raffinaderi, som ventes at stå klar til brug i slutningen af 2019, vil betyde, at kapaciteten næsten fordobles fra tidligere 55.000 ton spildolieaffald årligt til nu 100.000 ton årligt.

Den større kapacitet kan lade sig gøre, fordi AVISTA Oil har dannet et joint venture sammen med britiske Greenbottle Ltd. Hvor AVISTA Oil er førende på det europæiske fastland med hensyn til indsamling af spildolie, er Greenbottle’s datterselskab, Slicker Recycling Ltd., førende i Storbritannien. Til sammen giver det de fornødne mængder spildolie, som skal til for at gøre det nye raffinaderi rentabelt.

De større mængder spildolie betyder samtidig, at AVISTA Oil forventer at ansætte 20 nye medarbejdere til produktionen som en direkte følge af, at kapaciteten udvides. Samtidig betyder den større kapacitet mere godsomsætning i Kalundborg, da både indskibningen af spildolie og udskibningen af ren baseolie stiger.

For at gøre ordentlig plads til det nye raffinaderi har AVISTA Oil overtaget et par lejemål fra andre areallejere. De ligger i umiddelbar tilknytning til AVISTA’s eksisterende lejemål. AVISTA Oil har således overtaget et lejemål, som tidligere har tilhørt Kalundborg Terminal, samt et andet lejemål, som hidtil har tilhørt DC Råstoffer. Det har givet AVISTA Oil væsentligt mere plads i Kalundborg Havn, hvilket betyder, at AVISTA Oil efterhånden er ved at være en af de større areallejere i Kalundborg Havn.

Scroll to Top