Hvis man begiver sig ud ad Asnæsvej og Asnæs Skovvej, begynder man at kunne se den første spæde start på byggeriet af Ny Vesthavn. Det kan man også, hvis man kigger over til området fra den anden side af fjorden.

Samtidig med, at arkæologerne næsten er færdige med deres udgravninger, har skoventreprenøren Stub og Gren, der er underleverandør i forbindelse med byggeriet, i de sidste dage været travlt beskæftiget med at fjerne træer. Dels har det været nødvendigt at fjerne nogle træer i den sydlige ende af den offentligt tilgængelige park ved siden af Asnæsværket, og dels har det været nødvendigt at fjerne noget kystskov. Når træerne i parken skulle fjernes, er det fordi, at der skal etableres en adgangsvej til Ny Vesthavn. Den bliver anlagt som en forlængelse af den eksisterende Asnæsvej.

Det er for længe siden besluttet, at man skulle genplacere 15 af de største træer i kystskoven i det beplantningsbælte, der kommer til at ligge langs sydsiden af Ny Vesthavn. Det gør man, fordi man mener, at flagermusene har brug for disse træer som rasteplads. De 15 træer er derfor blevet nøje udvalgt, og i skrivende stund er skoventreprenøren ved at sætte dem i jorden der, hvor beplantningsbæltet skal anlægges.

Nogle vil muligvis have fået øje på en større bunke af de fældede træer, der ligger ophobet i den ene ende af området. De vil blive hugget til flis, så den bunke vil blive fjernet i den nærmeste fremtid.

Adgangsvejen til Ny Vesthavn er endnu ikke etableret, og det vil også først ske efter, at man har fået lagt ledninger til vandforsyning og elektricitet til den kommende byggeplads ned i jorden. Det vil dog ske i den nærmeste fremtid.

Derudover har entreprenøren NCC Industry A/S (Hercules Fundering) for øjeblikket travlt med at bygge en slags arbejdshavn, der kommer til at ligge i fjorden rent midlertidigt. Entreprenøren skal bruge den til indskibning af de materialer, såsom sten, der skal bruges til byggeriet. Hvis nogen har undret sig over en pram, der det meste af tiden ligger ud for den kommende Ny Vesthavn, så er den netop beskæftiget med etableringen af den midlertidige arbejdshavn.

Placering-af-interimskaj-Oversigt-

Scroll to Top