container

51% stigning i godsomsætningen sikrer godt resultat for 1. halvår
Kalundborg Havn har i 1. halvår 2015 opnået et resultat, der er væsentligt bedre end budgetteret. Godsomsætningen på den almindelige skibstrafik har med 765.300 tons været hele 51% højere end i samme periode sidste år, og denne markante stigning resulterer i såvel en større omsætning som et forbedret resultat.

Det er først og fremmest en stor korneksport ud af Kalundborg, der bidrager til de opløftende tal. Relativt store mængder korn er leveret med coaster fra andre danske provinshavne – og er i Kalundborg Havn blevet omladet til større tonnage-enheder for eksport.

Foruden den store korneksport har vi med glæde noteret øgede godsmængder inden for en række andre varegrupper, såsom øvrige bulkvarer og flydende kemikalier. Samtidig fortsætter containeromsætningen sin gunstige udvikling.

Sikkert i mål
Omsætningen i første halvår 2015 udgør 62% af havnens samlede budgetterede mål for året, og resultatet af den primære drift udviser et plus på 6,8 mio. kr. i halvårsregnskabet.

På baggrund af resultatet for første halvår er det Kalundborg Havns forventning, at vi når sikkert i mål for året som helhed.

Første halvårs investeringer: Renovering af spunsvægge, betydelige renoverings-investeringer i kranparken, med-investeringer i nye tanke i Østhavnen samt investeringer i nye havneområder / terminalbygninger ved Asnæsværkets havn.

Scroll to Top