Byggeriet af Ny Vesthavn er rykket et gevaldigt skridt nærmere, og første spadestik ser ud til at kunne ske som planlagt i begyndelsen af oktober.

Kalundborg Havn har for nylig afholdt to licitationer i forbindelse med byggeriet, og havnen er tilfreds med de afgivne tilbudssummer i begge licitationer.

Kalundborg Havn havde på forhånd valgt at dele anlægsarbejdet i forbindelse med Ny Vesthavn op i to entrepriser, hvor entreprise A omfatter arbejdet på landsiden, dvs. kaj, jordarbejde m.v., mens entreprise B omfatter uddybningsarbejdet til søs.

”Vi er endnu ikke helt klar til at kunne underskrive kontrakterne med vinderne, men de afgivne tilbudssummer ligger i begge licitationer inden for vores budget, og samtidig er det nogle kompetente selskaber, der har afgivet bud, så vi er fuldt tilfredse”, siger havnedirektør Bent Rasmussen.

I entreprise A havde syv danske entreprenørselskaber valgt at afgive tilbud, og de spændte fra det billigste tilbud på knap 146 mio. kr. til det dyreste på 181,3 mio. kr. Kalundborg Havns bestyrelse har til hensigt at give kontrakten til lavestbydende, som var NCC Danmark A/S (Hercules Fundering).

I entreprise B indløb der bud fra seks uddybningsspecialister, nemlig Rohde Nielsen A/S, Svendborg Uddybning ApS, Wasa Dredging Ltd., Van Oord Dredging and Marine Contractors bv, Dredging International NV samt Boskalis International Bv. Her var det laveste bud 40,7 mio. kr. og det højeste var 89,6 mio. kr. Også her er det lavestbydende, der bliver tilbudt kontrakten, men havnen er endnu ikke parat til at offentliggøre, hvem der er tale om. Ifølge EU-reglerne skal byderen nemlig først verificere det såkaldte ESPD, hvilket vil sige det fælles europæiske udbudsdokument, og det er ikke sket endnu.

”Under alle omstændigheder er vi snart klar til at underskrive begge kontrakter, og med en samlet sum på 186,7 mio. kr. for selve anlægsarbejdet er vi fuldt tilfredse, da det ligger inden for det beløb, vi havde budgetteret med. Det næste, der sker, er, at vi tager første spadestik i begyndelsen af oktober, hvilket vi ser meget frem til”, siger Bent Rasmussen.

Uddybningsarbejdet til søs starter dog først til næste forår, da der er restriktioner i Kalundborg Fjord med hensyn til, hvornår uddybning må finde sted. Hele anlægsarbejdet vil efter planen være afsluttet til 15. februar 2019, hvorefter Ny Vesthavn vil være klar til at blive taget i brug.

”Når Ny Vesthavn står færdig og klar til brug, kan Kalundborg Havn for alvor udfolde sit potentiale. Som en af de få havne i Danmark med en vanddybde på 15 meter giver det mange nye muligheder for Kalundborg Havn, siger Jacob Beck Jensen, formand for havnebestyrelsen.

Vi vil invitere pressen til at overvære kontraktunderskrivelsen når dagen er fastsat.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til;

 

 

Jakob Beck Jensen                                                    Bent Rasmussen

Havnebestyrelsesformand                                         Havnedirektør

Tlf. 22417885                                                             Tlf. 23240680

Scroll to Top