Lirica MM 014

En opdatering af projektets business case færdiggøres primo 2016

Anlægget af Ny Vesthavn rykkere nærmere i takt med, at verdensøkonomien går op, samt at de nuværende havnearealer er udlejet og i brug.

Kalundborg Havns netop vedtagne strategiplan 2015-20 opererer med en Etape 1 på ca. 350.000 m2, inklusiv 500 meter dybvandskaj (15 meter). Igangsættes projektet, skal der efter planen bl.a. etableres en multiterminal, der også kan betjene store krydstogtskibe, med let navigatorisk ankomst til kaj, ligesom det vurderes, at en LNG gastankstation kan blive en del af anlægget. Samtidig bortfalder idéen om en ny krydstogtpier i det eksisterende havneområde.

Planerne for Ny Vesthavn, der forlængst er vedtaget og VVM-godkendt, har været på hold under finanskrisen. Nu peger konjunkturerne i den rigtige retning, og derfor har havnen foreløbing igangsat en opdatering af projektets business case, som forventes færdiggjort primo 2016.

Potentialet for Ny Vesthavn vurderes til at være betydeligt. Virksomheder efterspørger den idéelle beliggenhed på kajnære arealer, og her råder havnen kun over ganske få muligheder i øjeblikket. Etableres de nye havnearealer, vil de også kunne fungere som produktionsplads for store anlægsopgaver og rumme nye offshore-faciliteter.

Scroll to Top