Kalundborg Ny Vesthavn – Spørgsmål og svar til prækvalifikationsansøgningen.

  1. Hvad menes helt konkret med at ”Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse. Er det postalt til Niras i skriftligt form eller til mailadressen guh@niras.dk ?”

Svar: Ansøgningsmaterialet kan sendes til ovennævnte adresse enten som original i papir eller digitalt på mail adressen. For ændringer i anvendt sprog henvises til den tidligere ”Clarification”.

  1. I pkt. III.1.1 i Udbudsbekendtgørelsen angives for del IV, afsnit B: ”I punktet nøgletal anføres egenkapital som angivet i III.1.2”. Men III.1.2 angiver: ”Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet” og udbudsmaterialet angiver intet?

Svar: ”Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet” erstattes af:

”Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier: I ESPD del IV, nøgletal skal gives oplysning om egenkapital i de seneste tre afsluttede regnskabsår eller så længe ansøger har eksisteret, hvis det er kortere end de tre afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der kræves: For entreprise A skal ansøgers egenkapital have været mindst 5.000.000 DKK i de seneste tre afsluttede regnskabsår eller så længe ansøger har eksisteret, hvis det er kortere end de tre afsluttede regnskabsår. For entreprise B stilles ingen krav.”

  1. Kan referencer til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav vedlægges som særskilt dokument inkl. referenceblade, eller må referencerne alene indskrives i ESPD?

Svar: Referencer kan vedlægges som særskilt dokument, men der skal i ESPD refereres til det.

  1. Ønskes det udfyldte ESPD i xml-format eller pdf-format?

Svar: Udfyldt ESPD ønskes i xml-format

Se herunder for at finde udbudsmateriale for etablering af Kalundborg Ny Vesthavn.

Nedenstående angiver link til:

Entreprise A
Entreprise B

Scroll to Top