En gang om året inviterer Kalundborg Havn alle sine kunder, brugere og samarbejdspartnere til et brugermøde, hvor der bliver informeret om årets gang på havnen. Men der bliver også tid til hyggeligt socialt samvær.

Havnens bestyrelsesformand, Martin Schwartzbach, lagde ud med at fortælle om året 2019 på Kalundborg Havn – et år, der i høj grad har været præget af Ny Vesthavn. Selvom Ny Vesthavn pga. de knækkede ankerstænger ikke er taget i brug endnu, er havnen alligevel optimistisk med hensyn til fremtiden. Havnen får nemlig løbende henvendelser vedrørende Ny Vesthavn, ligesom havnen allerede havde skaffet nye spændende opgaver til det nye havneområde. Især de 15 meters vanddybde vækker opsigt, var budskabet fra Martin Schwartzbach.

Erik Merkes Nielsen, adm. direktør for DanPilot, var gæstetaler ved brugermødet og fortalte de omkring 70 fremmødte om DanPilots udvikling. Hvis nogen tror, at DanPilot er en tung, statslig organisation, så tager man fejl, hvis man skal tro Erik Merkes Nielsen. DanPilot er nemlig i gang med en gennemgribende udvikling, der skal gøre DanPilot godt rustet til den forestående liberalisering af lodsmarkedet. Også flere kvindelige lodser er et emne, som Erik Merkes Nielsen prioriterer, lod han forstå i sit indlæg.

Efter det interessante oplæg fra DanPilots direktør gik mødets deltagere over til det sociale samvær over de traditionsrige gule ærter. Noget, som mange utvivlsomt havde set frem til, ikke mindst fordi der var mulighed for at tale med nogle af de samarbejdspartnere og leverandører, som man måske ikke får snakket så meget med til daglig.

Scroll to Top