Mandag den 26. november afholdte Kalundborg Havn det traditionsrige årlige brugermøde for havnens brugere, kunder og samarbejdspartnere. Her giver bestyrelsesformanden en orientering om året, der er gået, og en af havnens brugere fortæller om aktiviteter og begivenheder i det forløbne år. Selvfølgelig er der også tid til hyggeligt samvær over de traditionsrige gule ærter.

Året 2018 har i den grad været præget af Ny Vesthavn, og det bar bestyrelsesformand Martin Schwartzbachs tale også præg af. Ny Vesthavn er et stort anlægsarbejde, som har krævet store mængder materialer. Der er for eksempel brugt 1 mio. kubikmeter sand til opfyldning, 3.500 ton stål til opbygning af kajen, og der er flyttet 135.000 kubikmeter jord, kunne Martin Schwartzbach bl.a. fortælle i sin beretning for året, der er gået.

Ikke mindst lokalinteressen for Ny Vesthavn har været stor, så i september afholdte Kalundborg Havn et åbent hus-arrangement for interesserede borgere, hvor man kunne komme ud og se Ny Vesthavn. Henved 600 borgere trodsede regn og rusk og fik fremvist den store byggeplads, som Ny Vesthavn indtil videre er. Martin Schwartzbach tilføjede, at også 2019 vil blive et år præget af Ny Vesthavn, idet der fortsat udestår mange opgaver i forbindelse med ibrugtagningen af det nye havneafsnit.

Martin Schwartzbach glædede sig desuden over, at det i den eksisterende havn går godt med arealudlejningen. I løbet af året er området med tankyards i containerterminalen nok engang blevet udvidet, så containerterminalen nu i alt fylder 48.000 kvadratmeter. Der er også udlejet arealer andre steder i havnen, og det er faktisk sådan, at hver gang, der bliver et areal ledigt et eller andet sted i den eksisterende havn, bliver det lejet ud til anden side.

Efter Martin Schwartzbachs beretning var turen kommet til Leon Sloth Skovbo, adm. direktør for AVISTA Oil Danmark, som fortalte om perioden efter branden i raffinaderiet i juli 2017. Det har været en periode, som har været præget af mange diskussioner om, hvorvidt man overhovedet skulle genopføre raffinaderiet i Kalundborg. Det var faktiske inde i overvejelserne at genopføre raffinaderiet et helt andet sted. Men heldigvis kom der en ny, britisk medejer, ind, som sikrede tilstrækkelig stor volumen til, at det kunne betale sig at bygge et nyt raffinaderi i Kalundborg. Endda et, som får en betydeligt større kapacitet end det gamle, hvilket også kommer Kalundborg Havn til gode. Så er der nemlig større mængder spildolie, som skal indskibes, og større mængder ren baseolie, som skal udskibes.

Til sidst sluttede brugermødet af med de traditionsrige gule ærter og pandekager med is samt ikke mindst det, som nogle måske i virkeligheden kom for, nemlig at få snakket med kollegaer og samarbejdspartnere under hyggelige former.

Scroll to Top