Kaj2

Kalundborg Havn har igangsat renovering af kaj 2. Kajstrækningen er fra “Holger Danske Lejet” mod øst til kaj 3, hvor Samsøfærgen anløber. Kajrenoveringen er altså lige øst for det havneområde, som er solgt og overdraget til Kalundborg Kommune ved årskiftet til 2016.

Spunsjernene fra vandlinjen til kajkanten er tæret i alvorlig grad. Det betyder, at vi må afskære spunsjernene ca. 20 cm. over vandlinjen, og samtidig støbe en ny kajmur.

Da arbejdet er ret omfattende, forventer vi, at der vil gå et par måneder med renoveringen af den ca. 118 meter lange kajmur. Der skal både fjernes træ, ledeværk, udgraves bag spunsvæggen, friskæres pullertblokke, fjernes betonhammer, nedskæres spunsvæg, den tilbageværende spunsvæg skal afrenses, der skal påsvejses og monteres armering, opsættes nye stigetrin og håndbøjler og meget, meget mere.

Anlægsprisen forventes at være over 2,0 mio. kroner.

Entreprenørfirmaet CG Jensen har vundet opgaven efter en budrunde, hvor vi havde fire entreprenører til at byde. CG Jensen har tidligere opført flere kajanlæg i Kalundborg Havn.

Det er vores håb, at opgaven kan udføres uden de store gener for trafikken på Vestre Havnevej, og at vi inden længe har en fuldt funktionsdygtig kaj 2, der igen kan bruges af havnens mange kunder.

Scroll to Top