Andreas Pedersen er netop tiltrådt som ny driftsassistent ved Kalundborg Havn. Andreas, der er 25 år, er uddannet speditør og kommer fra en stilling hos Blue Water Shipping i Greve.

Hos Blue Water Shipping har Andreas beskæftiget sig først med søfragt i Nordatlanten (Grønland, Island, Færøerne) og siden hen også med international kurerfragt. Ved siden af jobbet har Andreas taget en akademiuddannelse i international transport & logistik.

Andreas har dog ikke udelukkende boglige kompetencer, idet han blandt meget andet også har arbejdet hos et bådbyggeri i Caribien, ligesom han i en kort periode har arbejdet på Statoil-raffinaderiet.

Som driftsassistent vil Andreas få en vigtig funktion på Kalundborg Havn, idet han sammen med de to andre driftsassistenter skal koordinere skibsanløb og i det hele taget varetage mange forskellige opgaver knyttet til selve driften.

Andreas er lokal, idet han privat er bosiddende i Kalundborg og i øvrigt også er født og opvokset her.

Scroll to Top