Ligesom resten af samfundet har Kalundborg Havn i en periode haft indført minimumsbemanding pga. situationen med corona. Nu er hele havnens personale imidlertid tilbage på arbejde igen, og havnekontoret fungerer igen helt normalt.

Dog forsøger vi stadig at begrænse mødeaktiviteten, ligesom vi forsøger at begrænse adgangen til havnekontoret af udefra kommende personer.

Med hensyn til lystbåde udfører vi nu igen løft af lystbåde, helt som vi plejer at gøre. Desuden skal vi gøre opmærksom på, at vi fra mandag den 25. maj vil opkræve betaling for sommeropbevaring, hvis man stadig har sin lystbåd på land efter den dato.

Man skal selvfølgelig stadig huske på, at reglen om forsamlingsforbud for mere end 10 personer indtil videre fortsat gælder. Og man skal også stadig huske at holde afstand.

Scroll to Top