Kalundborg Havn har indgået en 20-årig aftale med Global Ports Holding Plc (GPH). GPH er verdens største uafhængige operatør af krydstogtshavne og opererer i 19 krydstogtshavne i 13 lande og har ca. 15 mio. passagerer gennem deres terminaler årligt.

GPH har terminaler i bl.a. Barcelona, Lissabon, Malaga og Valetta og har et stærkt samarbejde med over 70 krydstogtsrederier. Aftalen med Kalundborg Havn medfører, at GPH for første gang “træder” ind på det voksende nordeuropæiske krydstogtsmarked.

Aftalen indebærer bl.a., at GPH lejer et areal på 20.000 m2 på Ny Vesthavn, hvor GPH inden for kortere tid investerer og opfører en ny krydstogtsterminal til en budgetpris på 6 mio. euro. Terminalen vil GPH selv drive med ansatte medarbejdere, alle former for krydstogtsterminal-aktiviteter og enkelte butikker.

GPH vil ligeledes – med support fra Kalundborg Havn – varetage markedsføring af Kalundborg Havn som krydstogtsdestination og ikke mindst turnaround havn (begreb for den havn, hvor krydstogtspassagerer starter eller slutter – eller begge dele – deres krydstogtsrejse).

Kalundborg Havn har siden starten i 2005 – inden for dette forretningssegment – modtaget anløb af ca. 75 krydstogtsskibe og været krydstogtsdestination for flere krydstogtsrederier. Vores beliggenhed centralt i Danmark, og kun 9 sømil fra T-ruten – dybvandsruten til Baltikum – gør, at Kalundborg ligger perfekt for krydstogter i det baltiske område. Det er ligeledes attraktivt, at vi har den relativt korte transporttid til Københavns lufthavn, der mindskes yderligere ved den snarlige færdiggørelse af motorvejen til Kalundborg.

Havnedirektør Bent Rasmussen udtaler:

“Denne nye aftale viser med al tydelighed, at alle deltagende beslutningstagere så rigtigt, da vi iværksatte udvidelse af Kalundborg Havn med Ny Vesthavn til vores business cases forventede aktiviteter inden for containere og krydstogtsaktiviteter.

Jeg er meget stolt af, at jeg sammen med Kalundborg Havns bestyrelse, bagland og ikke mindst de involverede medarbejdere er kommet i mål med denne aftale med GPH. Jeg ser frem til, at arbejdet nu igangsættes med byggeri, jobskabelse og aktiviteter”.

Bestyrelsesformand for Kalundborg Havn, Martin Schwartzbach udtaler:

“Det er min og bestyrelsens vurdering, at aftalen med GPH markerer en vigtig milepæl og starten på en ny udvikling og fornyet ekspansion i krydstogtssegmentet for Kalundborg Havn. Jeg ser frem til, at vi får involveret handelslivet og det berørte erhvervsliv i dette spændende nye krydstogtsprojekt”.

Scroll to Top