KH

Havnedirektør Bent Rasmussen var torsdag i deputation i Folketingets Transport- og Bygningsudvalg. Formålet med besøget var at gøre politikerne på Christiansborg opmærksomme på, at en opgradering af rute 22 er en forudsætning for vækst og jobskabelse i området.

Kalundborg er Sjællands største erhvervsområde uden for København, og et af de områder i Danmark hvor væksten er størst. Men hvis væksten skal fortsætte, er der brug for statslige investeringer i vejnettet. Derfor var direktør i Kalundborg Havn Bent Rasmussen torsdag i deputation i Folketingets Transport- og Bygningsudvalg.

”Tværforbindelsen spiller en stor rolle for Kalundborg Havns udviklingsmuligheder og for vækst og jobskabelse i hele området, og det bliver politikerne nødt til at rykke på. Når vi for eksempel skal laste et af de store skibe med 50.000 tons korn, skal det hentes fra hele Sjælland. Det kræver cirka 1.700 lastbiltræk, der stort set alle benytter tværforbindelsen, så vi har i den grad brug for motorvej på strækningen,” siger havnedirektør Bent Rasmussen, Kalundborg Havn, der sammen med borgmester Sten Knuth fra Slagelse, listede argumenterne op for Transport- og Bygningsudvalget.

Blandt andet påpegede de, at en ny motorvejsforbindelse mellem Kalundborg, Slagelse, Næstved og Rønnede vil reducere rejsetiden med op til 47 minutter for bilister og mere end 20 minutter for lastbiler hver vej.

”Det er helt nødvendigt med en opgradering af infrastrukturen. Tværforbindelsen spiller en stor rolle for Kalundborg Havns udviklingsmuligheder. Hvis ikke Tværforbindelsen udbygges mister Kalundborg Havn konkurrencekraft ligesom vi kan tabe omsætning på sigt.”

Allerede i dag er der trængsel på store dele af rute 22 og rute 54, der går fra Næstved til Rønnede, og vejdirektoratet vurderer, at trafikken på strækningen vokser yderligere frem mod år 2025.

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij udarbejdede i 2015 en analyse, der viser, at en udbygning af den Sjællandske Tværforbindelse vil generere:

• Ca. 1200 nye arbejdspladser i brancherne industri og transport
• Ca. 2 mia. kr. pr. år i indkomstskabelse
• Ca. 0,5 mia. kr. pr. år i kommunale skatteindtægter
• Ca. 3,3 mia. kr. i årlig produktionsværdi.

Komitéen for Den Sjællandske Tværforbindelse har også anmodet Rambøll om, at beregne fornuften i anlæg af den nye vej i en såkaldt samfundsøkonomisk analyse. Den er baseret på Vejdirektoratets trafikmodel TERESA og viser, at der er rentabilitet i projektet. Faktisk er forbindelsen samfundsøkonomisk rentabel med intern rente på 4.5 pct.

Politikerne på Christiansborg var lydhøre, men gav ingen løfter. Komitéen for Den Sjællandske Tværforbindelse, som både Bent Rasmussen og Sten Knuth er en del af, fortsætter arbejdet med at sætte sagen på politikernes dagsorden.

Billedtekst: Havnedirektør Bent Rasmussen, Kalundborg Havn og Borgmester Sten Knuth (V), Slagelse, foran udvalgslokalet på Christiansborg, hvor de talte varmt for etableringen af en ny sjællandsk tværforbindelse.

For yderligere information kontakt venligst havnedirektør Bent Rasmussen, Kalundborg Havn på tlf. 2324 0680 eller på mail br@kalundborghavn.dk.

For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Fie Nadja Vedsmand hos Kalundborg Havns PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 2815 8897 eller mail fv@ehrenberg-kommunikation.com.

Scroll to Top