Arbejdet med Ny Vesthavn kan nu for alvor gå i gang, Kalundborg Havn har onsdag formiddag skrevet kontrakt med de to entreprenørselskaber, som skal stå for anlægsarbejdet.

I dag mødtes havnedirektør Bent Rasmussen og bestyrelsesformand Jakob Beck Jensen fra Kalundborg Havn med de to entreprenørselskaber, der skal give liv til Ny Vesthavn. Valget er faldet på NCC Industry A/S (Hercules Fundering) og Wasa Dredging Ltd, der på onsdag sætter de sidste underskrifter i kontrakten, inden anlægsarbejdet med Ny Vesthavn kan gå i gang.

Kalundborg Havn har valgt at opdele anlægsarbejdet i to entrepriser. Wasa Dredging Ltd skal stå for uddybningsarbejdet til søs, som starter til næste forår, mens NCC Industry A/S (Hercules Fundering) allerede her i efteråret tager hul på arbejdet på landsiden.

Havnebyggeri er et af vores helt store fokusområder, og det var derfor nærliggende for os at byde på en sag som Kalundborg Havn. Med vores faglige tyngde på tværs af vores forretningsenheder og nøgleprofiler inden for vandbygning er vi godt rustede til at udføre opgaven. Nu glæder vi os til at komme i gang og ser frem til et godt samarbejde med Kalundborg Havn”, siger Jesper Schack Fønss Bach, områdedirektør i Hercules Fundering, NCC Industry.

Ny Vesthavns samlede areal lyder i første omgang på 330.000 kvadratmeter og kommer blandt andet til at tælle en 500 meter lang kaj ud til havnens 15 meter dybe vand. Havneudvidelsen forventes færdig og klar til brug i februar 2019.

FAKTA OM NY VESTHAVN

  • Ny Vesthavn placeres på den sydlige side af Kalundborg Fjord, vest for Asnæsværket.
  • Det samlede areal omfatter 330.000 kvadratmeter.
  • Ny Vesthavn etableres på ca. 200.000 kvadratmeter eksisterende land og resten – 130.000 – af de 330.000 kvadratmeter inddæmmes på søområdet.
  • Der etableres en 500 meter lang kaj.
  • Vanddybden bliver 15 meter – dermed bliver Kalundborg Havn den eneste havn på Sjælland, som kan tilbyde dybt vand ved kaj lige ved T-ruten, som er dybvandsruten, der forbinder Østersøen og Nordsøen.
  • Af de 330.000 kvadratmeter er der afsat 50.000 kvadratmeter til Kalundborg Container Terminal.
  • 60.000 kvadratmeter anvendes til vej, parkering m.v.

 

Scroll to Top