I forbindelse med udbedringen af fejl og mangler ved Ny Vesthavn er der desværre konstateret tekniske problemer med kajanlægget.

Efter, at Kalundborg Havn i påsken kunne afholde åbent hus på Ny Vesthavn i forbindelse med anløb af det første krydstogtskib, har der været begrænset aktivitet på anlægget. Afhjælpning af fejl og mangler har desværre ført til en konstatering af, at der er tekniske problemer med kajanlægget.

Problemet består i, at 21 ud af i alt 375 ankerstænger, der holder kajvæggens midterste del, er konstateret knækket. Derfor er området lukket med afspærring.

Kajen kan først tages i brug, når denne fejl er udbedret, da det drejer sig om forankringen af selve spunsen, altså kajvæggen. Spunsen er forankret med ankerstænger med en ankerplade i baglandet. Ankerstængerne er monteret i to niveauer, og 21 af de nederste ankre er på nuværende tidspunkt konstateret knækket.

Både entreprenøren, NCC Hercules Fundering, og havnens rådgiver, NIRAS, arbejder på højtryk for at finde ud af, hvorfor denne situation er opstået, og om der er risiko for, at flere ankre vil knække. Beregninger viser, at kajen står stabilt, så længe den ikke påvirkes af skibsanløb (tryk på kajen) og ikke overfladebelastes i væsentlig grad.

Samtidig med, at alle undersøgelserne er i gang, er parterne også i gang med at undersøge, hvordan man kan udbedre problemet samt undersøge, hvor lang tid det vil tage.

Indtil videre bliver alle skibe henvist til den eksisterende havn.

Parterne har ikke yderligere kommentarer, men vil melde ud igen, når man har fået et større overblik og viden om sagen samt kender tidshorisonten for udbedringsarbejdet.

Pva

NCC Hercules Fundering

NIRAS Rådgivende ingeniører

Kalundborg Havn

Scroll to Top