Et af de skibe, der er beskæftiget i forbindelse med etableringen af havmølleparken Kriegers Flak, ligger lige nu ved kaj i Kalundborg Havn. Det drejer sig om det norskejede offshore forsyningsskib Havila Jupiter.

Da Havila Jupiter med sin dybgang på ca. 8 meter ikke kan gå ind i alle havne, besluttede rederen sammen med skibets agent i Danmark, GAC Group, at forsejle til dybvandshavnen i Kalundborg, da et plovskifte/reparation var påkrævet.

Det norske offshoreskib har en 10 x 17 meter stor plov monteret, som skibet bruger til at lave render i havbunden til elkablerne fra havmølleparken.

Havila Jupiter ”parkerede” med en Middelhavsfortøjning ved at lægge til kaj med agterstævnen mod kajen, så ploven kunne blive kørt på land for reparation med hjælp fra et set up leveret af BMS kraner.

 Når operationen er færdig, skal Havila Jupiter tilbage til Kriegers Flak for at fortsætte arbejdet.

Scroll to Top