Strategi Kalundborg Havn 2015 – 2020

Ressourceforbrugsrapport udarbejdes en gang årligt.
Miljøpolitik og – strategi gøres offentligt tilgængeligt på internettet og opdateringer og information om miljøtiltag offentliggøres løbende på internettet samt i nyhedsbrevet “Fuld Kraft Frem”.
Kalundborg Havns bygninger og materiel søges opdateret i henhold til de bedst mulige miljømæssige standarder, således at energiforbrug minimeres.
Forbrug af diesel og el på kraner og andet af havnens udstyr søges nedbragt frem mod 2020
Forbrug af el på pladser nedbringes med 10% frem mod 2020
Kalundborg Havns administration nedbringer forbrug af el, vand og varme ved ud over installationsmæssige investeringer at motivere miljørigtig adfærd hvad angår forbrug af el, vand, varme, kontorartikler, affaldshåndtering gennem oplysning..
Affald – Kalundborg Havn har udarbejdet en affaldshåndteringsplan som er godkendt af miljøministeriet.
Støv, støj og lugtgener – Kalundborg Havn arbejder ud fra de Best Pratice anbefalinger fra Danske Havne.
Medarbejderinddragelse og større miljøbevidsthed hos personalet.
Kalundborg Havn er EcoPorts certificeret havn.
Kalundborg Havn udgiver en årlig miljørapport.

Scroll til toppen