havnepark
Foto: tv-kalundborg.dk

Nedrivningen baner vej for nyt rekreativt område med bl.a. bynær havnepark
I mere end 50 år har DLG’s silo på Kalundborg Vesthavn fyldt rigtig meget – både fysisk på havnen og mentalt hos byens borgere. Fra siloen stod færdig i 1962 og frem til i dag, har den huset grovvareselskabets kornlagre. Samlet set har det taget 6 måneder for firmaet Tscherning A/S at rive siloen ned, og det godt 14.000 m2 store areal er nu rengjort og klar.

Sideløbende med nedrivningen har Havnen været igennem et forhandlingsforløb om Kalundborg Kommunes overtagelse af området. Disse forhandlinger har resulteret i enighed om en købspris på 6,5 mio kr – og at kommunen tager over pr. 1. januar 2016.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at arbejde for en vigtig ændring: Fra trafikhavn til i stedet at være ‘bynær havnepark’ – og dermed et offentligt, rekreativt område.

Nedrivning af siloProcessen med at finde ud af, hvad der konkret skal ske på området, er i fuld gang. En række borgermøder har været afholdt, og der er allerede over 100 idéer på bordet.

I slutningen af august holdes den første af en række workshops for at vurdere, bearbejde og udvikle de mange konstruktive idéer, som borgerne er kommet med.

Scroll to Top