Selve anlægsarbejdet i forbindelse med Ny Vesthavn er så småt startet efter, at alle de indledende forberedelser nu er overstået. NCC Industry A/S (Hercules Fundering), der vandt den landbaserede entreprise, er startet på arbejdet sammen med underleverandøren Zøllner.

NCC Industry A/S (Hercules Fundering) har i oktober været travlt beskæftiget med at anlægge en interimskaj, en slags kunstig ø, der er opført i vandet ud for Ny Vesthavn-området. Den er via en dæmning forbundet til land og skal bruges til losning af byggematerialer såsom sten, som skal bruges undervejs i byggeprojektet.

På land er kystskoven nu fjernet, og 15 udvalgte træer er blevet genplaceret i det beplantningsbælte, der skal anlægges lige syd for havneområdet. De 15 træer er blevet suppleret med nye træer, som er plantet ind imellem de gamle træer. Tilsammen skal træerne fungere som en ledelinje for flagermusene på deres vej længere ud på Asnæs.

Entreprenøren har desuden fået etableret en skurby i den østlige ende af Ny Vesthavn-området. For øjeblikket er det hovedsageligt folk fra underleverandøren Zøllner, der holder til derude. Lige nu arbejder de på at etablere adgangsvejen til Ny Vesthavn. Der skal bygges en adgangsvej, som fører ind på havneområdet, og to veje skal føre fra denne adgangsvej ned til kajen. Det vejstykke, der bliver etableret lige nu, er adgangsvejen indtil den første sidevej, der skal føre ned til kajen.

Desuden arbejder entreprenøren på stensætningen til den vestlige mole. Når den vestlige mole er etableret, skal den østlige mole etableres. Det bliver efter planen en gang til januar. Samtidig begynder man så på at indpumpe sand i baglandet.

 

Scroll to Top