motorvej2

Kalundborg kan levere væksten, Danmark mangler
Nu styrkes den målrettede indsats for at påvirke landspolitikerne til at vedtage en udbygning af Rute 23 yderligere. En ny vækstundersøgelse udarbejdet af Grontmij viser, at anlægges de sidste 27 km motorvej på 3. etape til Kalundborg, kommer der ekstra tryk på erhvervsudviklingen med 1.000 nye arbejdspladser og 1,4 mia. kroner i årlig vækst i kommunerne Kalundborg, Odsherred og Holbæk.

Borgmester Martin Damm udtaler: “Det er et rent kinder-æg til regeringen. Motorvejen er en engangsinvestering, der giver en værditilvækst hvert år på størrelse med hele investeringen. Dermed rammer Kalundborg direkte ned i en række af regeringens prioriteter: En motorvej vil skabe flere private arbejdspladser, reducere antallet på offentlig forsørgelse og samtidig tjene til udviklingen af hele Danmark. Fra Kalundborg Havn, hvor 1.000 mennesker dagligt går på arbejde, lyder det, at motorvejen bl.a. vil sikre, at gods fra Kalundborg kan leveres til store dele af Hovedstadsområdet lige så hurtigt som fra Københavns Havn. Og så er der overraskelsen: Fastholdelse og udbygning af dansk produktionsindustri”.

Novo: Infrastruktur afgørende for industrien
Færdiggørelsen af Kalundborg-motorvejen er en central del af den nødvendige forbedring af hele Sjællands infrastruktur. Kalundborg er hjemby for den største koncentration af produktionsvirksomheder på Sjælland, og byens dybvandshavn er den sjællandske havn med størst godsomsætning. Samtidig er Kalundborg verdenskendt for sit symbiosesamarbejde, der er medvirkende til, at Danmark kan fastholde arbejdspladser indenfor både innovation og produktion.

Novo Nordisk beskæftiger således 2.800 medarbejdere og producerer 50% af verdens insulin i Kalundborg:

“En velfungerende infrastruktur er afgørende, når Novo Nordisk vurderer betingelserne for fremtidig vækst og udvikling af produktionen i Kalundborg. Som det er i dag, er infrastrukturen desværre en væsentlig begrænsning for vækst og tiltrækning af tilstrækkelig højtkvalificeret arbejdskraft”, siger Michael Hallgren, direktør for Novo Nordisk i Kalundborg. Han understreger samtidig, at Novo Nordisk ikke har nogen planer om at flytte eksisterende produktionsarbejdspladser fra Kalundborg, hvor virksomheden i perioden 2000-2014 har investeret DKK 11,6 milliarder og skabt 1.600 nye jobs.

Grontmijs vækstanalyse er foretaget i juni 2015.

Fakta: Færdiggørelse af Kalundborg-motorvejen
Grontmijs vækstanalyse er gennemført i juni 2015. Effekt-beregningen er foretaget på en standard økonomisk input-output model, der er udviklet af SDU og bygger på resultaterne fra fire nyere store motorvejsprojekter i Danmark.

Længde af sidste etape af motorvejen: 26,9 km
Pris (2012 prisniveau): 1.437 mio. kr. (basisoverslag)
Jobskabelse: ca. 1.000 nye arbejdspladser i Nordvestsjælland
Øgede årlige skatteindtægter: 335 mio. kr.
Total årlig indkomstskabelse: 1.383 mio. kr.

Analysen fremhæver de markante effekter på indkomst- og jobskabelse i transport- og industrisektorerne. Detailhandel og turismeerhverv kan også vente øget vækst som følge af færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen.

Køretid for personbiler udenfor myldretiden reduceres med 8,5 minutter og 4,6 for lastbiler. Effekten af motorvejen vil være endnu større i myldretiden.

Kilder: ‘Motorvej på 3. etape af Rute 23, Grontmij august 2015’ og ‘Rute 23 -Skovvejen (Regstrup-Kalundborg), VVM-undersøgelse, 2012, Sammenfattende rapport’.

Vækstanalysen er finansieret af Kalundborg Havn, Kalundborg Erhvervsråd og Kalundborg Kommune.

Læs rapporter og brev fra borgmester Martin Damm til Christiansborg
Grontmij: Rute 23 – Forbindelse til vækst
Grontmij: Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet?
Brev til Christiansborg

Scroll to Top