Kalundborg Havn hev i 2015 en rekordstor godsomsætning i land. Det fremgår af årsrapporten, der netop er offentliggjort. Rapporten viser generel vækst hos Sjællands førende industrihavn. 

2015 blev det hidtil største gods-år i Kalundborg Havns historie. Det står klart efter årsrapporten for 2015 netop er udkommet. De gode takter hos Kalundborg Havn kan blandt andet aflæses i en rekordstor godsomsætning på den almindelige skibstrafik.

I 2015 omsatte Kalundborg Havn i alt 1.321.678 tons gods. Det er 179.209 tons mere end i 2014 – altså en stigning på 15,7 procent. Dermed sætter Sjællands største industrihavn for tredje år i træk rekord for godshåndteringen.

”Vi præsenterer en overordnet vækst, hvor industrihavnen og ikke færgefarten er det bærende element. Årsrapporten viser, at havnevirksomheden fortsat udvikler sig på et økonomisk solidt grundlag, og med en vækst på over 15 procent er vi helt på højde med den visionære målsætning,” siger bestyrelsesformand i Kalundborg Havn, Jakob Beck Jensen.

Årsregnskabet viser en samlet omsætning på 33,7 millioner kroner for 2015 og et overskud på 4,44 millioner kroner efter finansielle poster og afskrivninger. Ikke mindst er væksten sket i lige linje med havnens prioriterede strategiområder.

”Vi har sat en række nye initiativer i værk i forbindelse med Kalundborg Havns strategi 2015-2020, og der tegner sig tydeligt et billede af vækst på netop de markedssegmenter, vi har valgt at satse på – herunder bulk, tank og containere. Det viser, at vi er på rette kurs, og jeg forventer, at væksten inden for vores satsningsområder vil fortsætte i de kommende år,” siger havnedirektør Bent Rasmussen.

Kalundborg Tank Terminal, som Kalundborg Havn er medejer af, har ligeledes udviklet sig positivt i regnskabsåret med opførelser af nye tanke for lagring af skibsrelaterede varer og distribution til Sjælland via Kalundborg Havn, og det er et vigtigt led i at fastholde og øge havnens fremtidige pengestrømme ved at tilføre nye skibs- og varerelaterede indtægter.

Regnskabsbogen for 2015 vidner om en Kalundborg Havn i fortsat udvikling og vækst. Eneste minus er en let faldende indtægt på skibsafgifter, og her skal forklaringen blandt andet findes i for få krydstogtanløb. Kalundborg Havn er allerede trukket i arbejdstøjet for at hive flere krydstogtgæster i land og for bedre udnyttelse af kajanlæggene fremover. Det samlede antal skibsanløb i 2015 udgjorde 1.874.

Øvrige fakta for regnskabsåret 2015:

  • Samlet omsætning; 33,7 millioner kroner mod budgetterede 29,9 millioner kroner
  • Resultat før afskrivninger og finansielle poster; 12,0 millioner kroner
  • Årets resultat; + 4,44 millioner kroner
  • Egenkapital ved årets udgang; 222,868 millioner kroner
  • Anlægs- og maskininvesteringer i regnskabsåret; 4,0 millioner kroner
  • Samlet godsomsætning; 1.321.678 tons
  • Kalundborg Havn har 58 aktive bygnings- og erhvervslejemål i forbindelse med udlejning af arealer og bygninger i den ca. 800.000 kvadratmeter store havn

 

Kalundborg Havn dækker hovedparten af behovet for transport af varer i store skibe, både i regionen og fra det øvrige Sjælland og Lolland-Falster. Havnen servicerer både det regionale og lokale erhvervsliv og prioriterer højt at være en attraktiv samarbejdspartner for lokaliserings- og transportløsninger.

Årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 blev godkendt af bestyrelsen og direktionen for Kalundborg Havn, den 21. marts 2016.

Billedtekst: Aktiviteterne på Kalundborg Havns 800.000 kvadratmeter store havneareal set fra oven.

For yderligere information kontakt venligst Kalundborg Havns bestyrelsesformand Jakob Beck Jensen på tlf. 2241 7885 eller havnedirektør Bent Rasmussen på tlf. 2324 0680 eller på mail br@kalundborghavn.dk.

For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Fie Nadja Vedsmand hos Kalundborg Havns PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 2815 8897 eller mail fv@ehrenberg-kommunikation.com

Scroll to Top