Kalundborg Havn bliver fra 1. april hjemsted for en ny virksomhed, når smedevirksomheden 3S ApS, Skandinavisk Svejse Service, flytter ind. Virksomheden påtager sig blandt andet maritime opgaver og ønsker med placeringen på Kalundborg Havn at komme tættere på den type opgaver.

3S udlejer svejsere og smede til opgaver inden for en lang række brancher, og det omfatter blandt andet arbejde på kraftværker, skibskedler, raffinaderier og den kemiske industri. Med flytningen rykker 3S alle sine aktiviteter fra Svinninge i Holbæk Kommune til Kalundborg Havn. Virksomheden afvikler over 100.000 mandetimer om året.

-Vi glæder os over at have fået aftalen med 3S, Skandinavisk Svejse Service. Det er altid godt, når nye virksomheder slår sig ned på havnens område og dermed er med til at skabe øget aktivitet. Samtidig bidrager det til paletten af de vidt forskellige virksomheder, der er repræsenteret på Kalundborg Havn, siger havnedirektør Bent Rasmussen.

3S flytter ind på et knap 1.200 kvadratmeter stort område i Østhavnen, som hidtil har huset Kalundborg Bådebyggeri. Det nye lejemål vil komme til at omfatte et helt nyt smedeværksted samt administration og lager. Håbet er med den kajnære placering at få endnu flere opgaver inden for skibsrelateret reparationsvirksomhed.

Det pågældende areal i Østhavnen, som har adressen Østre Havneplads 3, kommer dog til at se væsentligt anderledes ud end i dag. Telt og containere, som i dag står på grunden vil blive fjernet, og samtidig varsler 3S, at de vil foretage en komplet renovering af de eksisterende bygningers facader og tag ligesom der bygges til nuværende bygningsmasse. Dermed kommer de til at ligne de andre bygninger, der ligger i området, og sammen med en planlagt tilbygning vil hele området dermed få et ensartet udseende.

3S, Skandinavisk Svejse Service blev etableret i 2006.

Samtidig lukker Kalundborg Bådebyggeri i Østhavnen. Nuværende ejer af bygningerne har solgt bygningsmassen på havnens grund til 3S.

Kontaktpersoner:

Flemming Hole, 3S, Skandinavisk Svejse Service Tlf. 20 77 77 51

Bent Rasmussen, Kalundborg Havn Tlf. 23 24 06 80

Scroll to Top