En gang om året inviterer Kalundborg Havn kunder, brugere og faste samarbejdspartnere til et brugermøde, hvor vi informerer om årets gang på havnen. Lige så vigtigt er det dog, at der er tid til hyggeligt socialt samvær.

Mandag afholdte vi for ca. 80 deltagere det årlige brugermøde for første gang i to år, da sidste års brugermøde var aflyst pga. corona-nedlukningen. Havnens bestyrelsesformand Martin Schwartzbach kunne i sin tale således se tilbage på to begivenhedsrige år, der har været præget af, at vi har taget Ny Vesthavn i brug samt fået en række nye kunder.

To af dem holdt oplæg ved brugermødet, hvor de fortalte om deres aktiviteter og ikke mindst om, hvorfor de lige netop havde valgt Kalundborg Havn. Først fortalte Per Bøch Andersen, Head of Operations hos APM Terminals, om åbningen af deres containerterminal på Ny Vesthavn.

Derefter fortalte Michael Juhler, Vice President hos Chr. Hansen, om ombygningen af den gamle BASF-fabrik på Kalundborg Havn. Inden længe vil fabrikken blive indrettet til produktion af HMO, mælkeoligosaccharider, og det vil betyde mere aktivitet på Kalundborg Havn, da fabrikken vil få råvarer ind over kaj, ligesom Chr. Hansen har god mulighed for at få afskibet færdigvarerne til eksport.

Sidst men ikke mindst er det fast tradition, at der på havnens brugermøde er sat god tid af til hyggeligt socialt samvær, mens der bliver serveret gule ærter og pandekager med is. En tradition, vi er sikre på er værdsat hos havnens mange brugere.

Scroll to Top