havn-sky-700x411

Markedsføringen af Kalundborg Havn kan gøre en stor forskel

Samlet set omfatter den nye strategiplan 2015-20 en lang række forretningsområder og målsætninger foruden de 3 fokusområder, Container, Tank og Ny Vesthavn.

Kalundborg Havn skal bl.a. arbejde målrettet med branding i forhold til erhvervslivet, politikerne og ikke mindst lokalt, regionalt, nationalt og på visse områder internationalt. En stærkere markedsføringsindsats, hvor havnens succes’er kommunikeres klart ud, bl.a. med fokus på arbejdspladser og virksomheders fordele ved at bruge havnen og etablere sig på kajnære arealer.

Det har også stor betydning at fortsætte det positive samarbejde med Kalundborg by og styrke den lokale opfattelse af Kalundborg Havn som en god nabo, der skaber arbejdspladser og udvikling i lokalområdet.

I den forbindelse vil det øge byens og borgernes brug af havnen, at der på – og omkring arealerne ved den nu nedrevne DLG-silo vil blive anlagt en bynær havnepark med en række rekreative faciliteter.

Strategiplan 2015-20 omfatter også disse målsætninger:

  • At være en aktiv partner for BASF med henblik på at aktivere Pronova-fabrikken.
  • At øge antallet af partnerskabsbaserede forretningsområder.
  • At udvide og udvikle krydstogtområdet.
  • At skabe mindst ét nyt forretningsområde med positivt afkast.
  • At udvikle havnens drift og organisation (LEAN).
Scroll to Top