Den danske biotekvirksomhed Chr. Hansen Holding har købt BASF’s fabriksanlæg på Kalundborg Havn. Fabrikken vil Chr. Hansen bruge til at producere humane mælkeoligosaccharider, også kendt som HMO. Kalundborg Havn glæder sig over de mange nye arbejdspladser og den megen aktivitet, som bliver skabt på området.

Chr. Hansen skal dog først til at ombygge fabrikken til produktion af HMO, hvilket ventes at tage to år. Derefter er det forventningen, at der i første omgang vil blive ansat ca. 100 nye medarbejdere til at drive produktionen, men på sigt vil der blive skabt i hvert fald 200 nye arbejdspladser på fabrikken. Dertil kommer arbejdspladser hos de mange underleverandører.

Når produktionen går i gang, vil det også føre til masser af ny aktivitet for Kalundborg Havn. Til TV-Kalundborg siger Torsten Steenholt, Executive Vice President hos Chr. Hansen, at havnen både skal bruges til at få sejlet råvarer ind og til at få det færdige produkt sejlet ud:

“Vi kommer til at skulle bruge havnen markant. Den proces, vi har, skal bruge en stor mængde råmaterialer i fremtiden, som kommer fra forskellige steder i Europa. Så i stedet for at køre dem med dieselbiler gennem Europa, giver det stor mening at sejle dem til Kalundborg, så der er både økonomi og miljømæssige gode grunde til at bruge havnen”, siger Torsten Steenholt.

Grunden også solgt

I forbindelse med Chr. Hansens køb af BASF’s fabrik er der også indgået aftale mellem Chr. Hansen og Kalundborg Havn om, at Chr. Hansen køber selve grunden. Normalt sælger havnen ikke sine arealer, men her var der en god grund til at gøre det.

“Vi glæder os selvfølgelig over, at en så markant virksomhed som Chr. Hansen kommer til Kalundborg. I forbindelse med købet af fabrikken har Kalundborg Havn – med bestyrelsens fulde opbakning – valgt at sælge grunden til Chr. Hansen, da det var den løsning, der skulle til for at lokalisere Chr. Hansen. Det gør vi normalt ikke. Men til gengæld vil Chr. Hansen tilføre ny aktivitet til havnen også over kaj, og i den sammenhæng var det det rigtige for os at sælge grunden”, siger havnedirektør Bent Rasmussen.

Grunden blev overdraget til køberen Chr. Hansen mandag den 21. september 2020 præcis samme tidspunkt som overdragelse af fabrikken.

Biotekbyen Kalundborg

Når Chr. Hansen valgte at købe fabrikken på Kalundborg Havn, skyldes det naturligvis, at der her stod en færdigbygget fabrik. Men det har også haft en betydning, at Kalundborg i forvejen huser virksomheder som Novo Nordisk, Novozymes og Equinor. Virksomheder, som udgør en vigtig del af biotekbyen Kalundborg.

Til TV2-Øst siger Torsten Steenholt:

“Kalundborg har en god infrastruktur med blandt andet en havn, og så har vi oplevet Kalundborg som en meget erhvervsvenlig kommune, så vi har følt os godt behandlet gennem hele processen. Samtidig er det en by med kompetencer, som vi skal bruge. Blandt andet procesoperatører og dygtige håndværkere og laboranter”.

Scroll to Top