Kære alle,

der har rettet henvendelse eller tilsendt Kalundborg Havn mails i løbet af weekenden med henblik på at orientere os om, at skibe i Kalundborg Havn har foranlediget støjgener. Baseret på de indkomne henvendelser er det tilsyneladende de højere liggende områder omkring Møllebakken og Bryggervænget, der har været generet mest.

Alle har peget på, at støjen formentlig kommer fra de 3 oplagte ankerhåndteringsbåde – placeret ved kaj 3 og 4 – ved færgeterminalområdet.

De 3 omhandlede skibe har været oplagt på positionerne siden d. 7. april 2021 uden, at det har generet nogen. Vi har i hvert fald ikke modtaget nogle henvendelser herom. Dette ændrede sig for 4 – 5 dage siden.

Vi har undersøgt sagen og skal oplyse, at siden oplægningens start den 7. april har de fået el-leverancer fra skibet, der ligger ved kaj 4. Dette skib har forsynet de øvrige 2 skibe med strøm via kabel.

For ca. 5 dage siden ændredes dette således, at skibet ved kaj 3 overtog elforsyningsrollen til de 2 andre skibe. Årsagen til denne ændring var, at flere af skibene skulle testes før deres endelige forventede afsejling søndag den 4. juli 2021. Planen var afsejling af 2 af bådene i søndags.

Afsejlingen af skibene søndag blev aflyst, da der desværre er konstateret Covid-19 om bord hos et besætningsmedlem. Skibene ligger lige nu isoleret, hver især, mens test og gentest foretages. Besætningsmedlemmerne må således ikke blandes og ikke gå fra skib til skib. Det er en meget svær situation og meget uheldigt for rederi, skibe og besætning.

Vi har nu trods alle genvordighederne fået aftalt, at den oprindelige strømleverance fra skibet ved kaj 3 genetableres senest kl 18.00 i dag mandag den 5.juli. Det betyder, at vi forventer at være tilbage på samme niveau, som før I følte jer støjplaget.

Som nævnt håber vi det ændrer støjbilledet – så alle kan leve med det – mens vi kommer igennem den lidt svære situation med covid-19 om bord. Herefter forlader 2 af bådene Kalundborg.

Med venlig hilsen

KALUNDBORG HAVN

Scroll to Top