Maritime Services

Kalundborg Havn ønsker at skabe de mest optimale rammer for vores kunder, så udskibning af gods sker effektivt og med mindst muligt tidstab.

Skibsanmeldelser

Alle skibe er pligtige til at afgive før-ankomst information til Kalundborg Havn.  Informationerne skal sendes til havnen min. 24 timer inden ankomst. Skemaet anmeldelsesblanket kan anvendes. Ligeledes er skibene pligtige til at udfylde og sende affaldsanmeldelsen til havnen min. 24 timer inden ankomst.

Services

Kalundborg Havn kan yde følgende services til skibene:

  • Vand
  • Strøm
  • Kraner
  • Affaldscontainere
  • Slopafhentning

Disse services kan bestilles på:
ops@kalundborghavn.dk

Scroll to Top