Besejling

Kalundborg Havn er beliggende i bunden af Kalundborg Fjord på Sjælland ud til Storebælt. T-ruten passere tæt ved indsejlingen til fjorden og alt større skibsfart som skal ind i Østersøen og Baltikum passerer her.

Største skibe der kan besejle havnen:

Længde 300 m, bredde 35 m og dybgang 9,6 m.
Længde 240 m, bredde 35 m og dybgang 11,6 m.
Dokhavn: Længde ca. 140 m, bredde ca. 20 m og dybgang 9,5 m.

Ny Vesthavn:

Længde 500 m og dybgang max. 10,4 m.
Længde 300 m og dybgang mellem 10,4 og 14,4 m

Vandstand

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m. NW-lig storm kan give indtil 1,3 m højvande og SE-lig storm indtil 0,9 m lavvande.

Fartbegrænsning

Maksimalt 5 knob eller lavest mulige styrefart såfremt denne ligger over 5 knob.

Havneområde

Det til havnen hørende søområde begrænses af:
a) Mod W: En N-/S-gående linie mellem 55º40,73´N 11º04,80´E og 55º40,165´N 11º04,80´E.
b) Mod N og E: Havnens bolværker og kystlinien.
c) Mod S: Af havnens bolværk og fra Kalundborg Havn kaj 17 (Statoil pier E) NW-lige hjørne parallelt med Statoil hovedpier i en afstand af 130 m til 55º40,165´N 11º04,80´E.

Særlige bestemmelser

For at sikre skibes passage af hinanden bør skibe, der er udstyret med VHF, under sejlads til og fra havne i Kalundborg havneområde på strækningen mellem Kalundborg havneområde og Asnæs NW-Flak etablere lyttevagt på VHF, kanal 16. Under sejladsen bør skibe over 100 registertons brutto for indgående ved passage af Asnæs NW-Flak og for udgående umiddelbart efter afgang fra kaj, på VHF kanal 16 give oplysning om passagen henholdsvis afgangen.

For sejlads inden for havnens område gælder de i Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande anførte bestemmelser med følgende undtagelse, at: Det udgående skib skal vente på det indgående.

Scroll to Top