Long Island Escorts Manhattan Escorts NYC Escorts NYC Escorts Girl Look up
Frilco Philippines Corporation

Vores mål er at optimere Kalundborg Havn i forhold til miljøet. Miljøaspektet indgår i vores hverdag til gavn for vores kunder og vores omgivelser. Vi har udarbejdet en miljøpolitik samt -strategi og -handlingsplan og har arbejdet på at gennemføre en række miljø- og energimæssige tiltag. Belysningen af kajer og pladser bliver løbende udskiftet med LED lys, strømstikkene er blevet monteret med målere og betalingskort med henblik på at nedbringe el- og vandforbruget, og administrationsbygningen er blevet gennemgået og justeret for energiforbrug. Flere tiltag og planer kan ses i vores miljøstrategiplan.

Som en del af vores miljøprofil har Kalundborg Havn opnået status som EcoPorts port. EcoPorts hører under ESPO – European Sea Ports Organization. Denne status fornyes hver andet år ved at gennemgå en såkald SDM Review.
Ligeledes repræsenterer Kalundborg Havn Danske Havne i ESPO’s Sustainable Development Committee. Udvalget består af miljøansvarlige fra stort set alle EU-lande. Arbejdet er dels EU-lovgivning og sammenligning af praksis i havnene, samt opdatering af ESPO’s grønne vejledninger, best practice mv.

Kalundborg Havn er en miljøbevidst virksomhed og arbejder på at reducere miljøpåvirkningerne og optimere ressourceforbruget.

Kalundborg Havn vil fremadrettet arbejde på:

  • at opnå miljøforbedringer gennem besparelser, optimere arbejdsgange, effektiviseringer, nytænkning og fremtidige investeringer i miljørigtig teknologi
  • sikre at miljøredegørelse og miljømæssige tiltag er tilgængelige for offentligheden
  • sikre at alle vilkår i relevant miljølovgivning overholdes og efterleves
  • sikre et godt arbejdsmiljø og en høj grad af sikkerhed under udførelsen af arbejdet
  • sikre at medarbejderne handler miljøbevidst i det daglige arbejde gennem oplysning og uddannelse.
espo
Scroll til toppen