Miljø

Kalundborg Havn arbejder løbende på at reducere havnens miljøpåvirkninger og samtidig give vores bidrag til den grønne omstilling. Vi arbejder bl.a. på at kunne tilbyde landstrøm i havnen, i første omgang i Østhavnen. Ved at etablere et landstrømsanlæg vil det blive muligt for de skibe, der ligger ved kaj i Østhavnen, at slukke for dieselgeneratoren og i stedet blive forsynet med landstrøm. Det sparer CO2-udledning samtidig med, at det fjerner noget støj.

Planen er at få etableret et landstrømsanlæg, som kan supportere alle spændinger og alle strømbehov op til 800A, såvel som både 50 og 60 Hz. Et sådant anlæg vil være relevant for de skibe, der skal ligge ved kaj i længere tid, og derfor har havnen valgt at starte i Østhavnen, da der netop her ofte ligger skibe i længere tid ad gangen. På lidt længere sigt er tanken, at landstrøm skal kunne tilbydes ved alle kajer. Men da indførelsen af landstrøm bestemt ikke er billig, ligger dette en del år ude i fremtiden.

Etableringen af landstrøm er en vigtig faktor i forbindelse med den grønne omstilling, men ikke havnens eneste bidrag. Kalundborg Havn arbejder også på at udskifte havnens dieseldrevne biler med elbiler, der hvor det kan lade sig gøre. Lidt længere ude i fremtiden er eldrevne kraner. Ny Vesthavn er således forberedt til eldrevne kraner.

Som en del af vores miljøprofil har Kalundborg Havn desuden opnået status af EcoPorts port. EcoPorts hører under ESPO – European Sea Ports Organisation. Denne status fornys hvert andet år.

De danske havnes brancheorganisation, Danske Havne, har desuden opstillet en række miljømål på vegne af alle danske havne. Det drejer sig om følgende miljømål:

Danske Havnes miljømål

En emissionsfri havn:
Alle havnes maskiner bruger ikke fossile brændstoffer senest i 2025
Danske havnes energiforbrug er baseret på 100 procent vedvarende energi senest i 2030
Havnene er CO2-neutrale senest i 2030

Understøttelse af den cirkulære økonomi:
Senest i 2030 genanvendes 90 procent af havnenes eget affald og det affald, der modtages fra skibe i danske havne

Understøttelse af grøn adfærd hos kunder:
Senest i 2025 er der indført systematisk dialog om grøn adfærd og bæredygtighed mellem havnene og deres kunder
Senest i 2030 er der i alle havne differentierede afgifter for skibsanløb i forhold til, hvor grønne skibene er
Senest i 2030 er der mulighed for grøn tilslutning for de skibe, vi modtager ved anløbsbroen

espo
Scroll to Top