Persondatapolitik

På Kalundborg Havn bruger vi data for at kunne drive en virksomhed. Vi behandler kun data om dig, som er relevante og tilstrækkelige i forhold til formålet. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendig for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Uopfordrede ansøgninger

Kalundborg Havn modtager, læser og destruerer/sletter uopfordrede ansøgninger umiddelbart herefter. Alle vore ledige stillinger bliver slået op i den lokale presse og/eller andre jobformidlingsplatforme og på vores hjemmeside.

dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder:

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@kalundborghavn.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive rettet.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retslige forpligtelser eller for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet (overførelse af data)

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til, af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som kunde. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på info@kalundborghavn.dk.

Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail: dt@datatilsynet.dk eller telefon 33 19 32 00

Kontaktoplysninger på vores DPO (Data Protection Officer) er:

Advokat Karen Kaalund

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

H.C. Andersens Boulevard 45

1553 København V.

E-mail: kka@kirklarsen.dk

Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden, jf. hvilke oplysninger indsamler vi, slettes senest, når du ikke har gjort brug af hjemmesiden i et år.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

Kundeoplysninger slettes et år efter endt lejeforhold, med undtagelse af regnskabsmæssige bilag, som i fysisk form opbevares i fem år og derudover som regnskabsbilag i vores regnskabssystem, hvor de gemmes som grundlag for vores regnskaber.

sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Kontaktoplysninger

Inzide Media er databehandler for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet ovenfor, kan du kontakte:

Hanna Nielsen

Tlf. nr. 59 53 40 00

E-mail: info@kalundborghavn.dk

Ændringer i persondatapolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil vi informere om dette på vores hjemmeside, og den nye version af persondatapolitikken vil være tilgængelig på hjemmesiden.

Versioner

Dette er version 1 af Kalundborg Havns persondatapolitik dateret den 25. maj. 2018.

Læs mere om cookies- og privatlivspolitik

Læs mere om privatlivspolitik – adgangsforhold og videoovervågning

Læs mere om privatlivspolitik – private kunder og enkeltmandsvirksomheder

Læs mere om privatlivspolitik – markedsføring og kommunikation

Scroll to Top