privatlivspolitik – markedsføring og kommunikation

Som led i Kalundborg Havns markedsføring og kommunikation i forhold til omverdenen indsamles, behandles og opbevares personoplysninger om personer, som enten er modtagere af Kalundborg Havns nyhedsbrev og/eller i forbindelse med personernes brug af Kalundborg Havns sociale medier, primært Facebook og LinkedIn. Desuden bruger Kalundborg Havn cookies på sin hjemmeside, portofkalundborg.dk

Kalundborg Havn er dataansvarlig for disse behandlinger.

Kalundborg Havns nyhedsbrev bliver udelukkende sendt ud pr. mail til de personer, som selv aktivt har tilmeldt sig via havnens hjemmeside. I denne forbindelse registrerer havnen navn og mail-adresse på personen. Disse oplysninger gemmes i det program, som havnen bruger til udsendelse af de mailbaserede nyhedsbreve. Det er kun en enkelt medarbejder på havnen, som har adgang til programmet, og adgang til programmet er beskyttet med login og adgangskode.

I forbindelse med havnens sociale medier, først og fremmest Facebook og LinkedIn, opbevares navn og link til personens egen profil på de sociale medier, herunder ofte også et profilfoto. Disse oplysninger dukker op, hvis personen på Facebook stiller et spørgsmål til havnen, eller på begge sociale medier, hvis personen kommenterer, deler eller “liker” et af havnens opslag. I begge tilfælde sker det kun, hvis personen selv foretager sig noget aktivt. De spørgsmål, som personer stiller havnen, er ikke offentligt tilgængelige for andre end havnen og personen selv. Kun en enkelt medarbejder på havnen har adgang til disse sites, og adgangen er beskyttet med login og adgangskode. På Kalundborg Havns hjemmeside anvendes der cookies, der gemmer en lille tekstfil i personens browser. Der registreres IP-adresser. Dette kræver dog, at personen har givet sit samtykke. Der er mulighed for at slette cookies og trække sit samtykke tilbage. Dette gør man ved at gå ind på “Cookies- og privatlivspolitik”, hvor man nede i teksten finder et punkt, der hedder “Ændring af dit samtykke”. Ved at klikke på dette punkt får man mulighed for at ændre i samtykket eller trække det tilbage. Der henvises i øvrigt til Kalundborg Havns politik omkring cookies.

Hjemlen til ovenstående behandlinger findes i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og e.

Alle registrerede har ret til at få information om, og gøre indsigelse mod, behandlingen af sine personoplysninger. Hvis du mener, at Kalundborg Havn behandler oplysninger, der er urigtige eller vildledende, eller, at vores behandling er i strid med den pågældende persondataretlige lovgivning, herunder Persondataforordningen, kan du anmode os om at få berigtiget, slettet eller blokeret disse oplysninger. Se under den generelle privatlivspolitik, hvor både rettigheder og kontaktoplysninger, hvis du ønsker at klage eller gøre indsigelse, fremgår.

Vi vil besvare en sådan anmodning så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Vi besvarer typisk anmodninger inden 30 dage fra modtagelse af anmodningen.

Hvis du måtte være af den opfattelse, at der behandles oplysninger om dig i strid med persondataforordningens regler, har du mulighed for at indgive klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvis du vælger at tilbagetrække eller begrænse dit samtykke, påvirker dette ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af tidligere givet samtykke. Når du tilbagetrækker eller begrænser dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du skal være opmærksom på, at kontraktuelle og/eller samarbejdsmæssige forhold kan blive påvirket, hvis du vælger at tilbagetrække eller begrænse dit samtykke.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Kalundborg Havns sikkerhedsansvarlige på området:

Tina Altenburg – tlf. 59 53 40 00 – E-mail: info@kalundborghavn.dk

Såfremt vi foretager ændringer i privatlivspolitikken, vil vi informere om dette på vores hjemmeside, og den nye version af privatlivspolitikken vil være tilgængelig på hjemmesiden.

Dette er version 1 af Kalundborg Havns privatlivspolitik i forbindelse med markedsføring og kommunikation.

Scroll to Top