Kalundborg Havn er Danmarks største korneksporthavn og er med en vanddybde på op til 15 meter Sjællands dybvandshavn nr. 1. Med en placering på Vestsjælland lige ud til Storebælt er havnen strategisk godt placeret tæt på den befærdede T-rute, som forbinder Østersøen og Nordsøen. Vi har for nylig udvidet havneområdet med Ny Vesthavn, som er et havneområde på 330.000 kvadratmeter med en 500 meter lang kaj og 15 meters vanddybde.

Kalundborg Havn er en kommunal selvstyrehavn ledet af en havnebestyrelse på 7 medlemmer, heraf 5 fra kommunalbestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren. Økonomisk fungerer havnen som en selvstændig økonomisk og juridisk enhed uden offentlige tilskud. Overskuddet investeres i vedligeholdelse af infrastrukturen på havnen og udbygning af havneanlæg.

Kalundborg Havns mission

Kalundborg Havn er en af Danmarks betydelige havne.

Kalundborg Havns mission er at facilitere udviklingen af erhvervslivet i en global økonomi ved at være en vækstdynamo, der skaber arbejdspladser og giver dansk erhvervsliv adgang til effektiv transport til søs til den rigtige pris.

Kalundborg Havn er både lokalhavn for Vestsjællands industri og en alsidig regionalhavn for hele Sjælland på grund af sin enestående store vanddybde på op til 15 meter og isfri hele året.

Kalundborg er også erhvervsklyngecenter med lokaliseringsmuligheder for større havnebrugende industrier.

Scroll til toppen