Profil

Kalundborg Havn er med en vanddybde på op til 15 meter Sjællands dybvandshavn nr. 1. Med en placering på Vestsjælland lige ud til Storebælt er havnen strategisk godt placeret tæt på den befærdede T-rute, som forbinder Østersøen og Nordsøen. Vi har for nylig udvidet havneområdet med Ny Vesthavn, som er et havneområde på 330.000 kvadratmeter med en 500 meter lang kaj og 15 meters vanddybde.

Kalundborg Havn er en kommunal selvstyrehavn ledet af en havnebestyrelse på 7 medlemmer, heraf 5 fra kommunalbestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren. Økonomisk fungerer havnen som en selvstændig økonomisk og juridisk enhed uden offentlige tilskud. Overskuddet investeres i vedligeholdelse af infrastrukturen på havnen og udbygning af havneanlæg.

Kalundborg Havns mission

Kalundborg Havns mission er aktivt at bidrage til udviklingen af erhvervslivet i Kalundborg Kommune og hele Sjælland ved at være en vækstdynamo, der skaber arbejdspladser og giver effektiv adgang til transport til søs til den rigtige pris.

Kalundborg Havn er både lokalhavn for Vestsjællands industri og en alsidig regional container-, krydstogts- og erhvervshavn for hele Sjælland på grund af sin centrale placering og store vanddybde på op til 15 meter.

Kalundborg Havn er også et centralt erhvervsklyngecenter med gode lokaliseringsmuligheder for større havnebrugende industrier, terminal- og pakhusfaciliteter, tankanlæg og godsopbevaring.

Det er vigtigt for Kalundborg Havn, at udviklingen af havnen sker på et bæredygtigt grundlag såvel økonomisk, miljø-, klima- og samfundsmæssigt, samt i godt naboskab med lokalsamfundet. Herigennem bidrager Kalundborg Havn til lokal og regional erhvervsudvikling ved direkte og afledt at skabe arbejdspladser inden for bl.a. transport, produktion og turisme.

Scroll to Top