Fødevare- og Veterinær Grænsekontrol

Kalundborg Havn er godkendt som grænsekontrolsted for import af fødevarer og produkter af både animalsk og ikke-animalsk oprindelse.

Driften af grænsekontrollen sker i henhold til EU-retslige regler om grænsekontrolsteder og nationale bestemmelser, herunder bekendtgørelse nr. 1810 af 3. december 2020 om grænsekontrolsteder, inspektionscentre og kontrolsteder.

Containere der skal til kontrol, udleveres først til importøren efter kontrollen er udført.

Priser for at benytte grænsekontrollen (ekskl. Fødevarestyrelsens gebyrer)

Veterinærafgift pr. container    kr. 1.500,00
Fremførelse til kontrol kr. 800,00

I visse tilfælde kan Fødevarestyrelsen have behov for assistance fra stevedorer i forbindelse med kontrollen af varer. I disse tilfælde må der kun benyttes stevedorer, som på forhånd er godkendt af Kalundborg Havn til at udføre stevedoreopgaver i grænsekontrollen.

Godkendte stevedorer til grænsekontrollen:

APM Terminals Kalundborg:   
E-mail: kal.ops@apmterminals.com
Tel: +45 89348830   

Schultz Stevedoring:
E-mail: anders.randrup@schultzgroup.eu
Tel: +45 54340532

Grænsekontrolfaciliteterne har følgende åbningstider:

Mandag-torsdag: kl. 8-16
Fredag: kl. 8-15

I perioder uden ekspeditioner forventes ikke fysisk bemanding på grænsekontrolstedet.

Grænsekontrolstedet har følgende vagttelefon: 72276338, som også kan anvendes inden for åbningstiden, hvis der ikke er bemanding på selve grænsekontrolstedet.

Grænsekontrolstedet har desuden følgende mailadresse: 209@fvst.dk

Grænsekontrolfaciliteterne er godkendt til følgende anvendelse:

POA-HC (1)(2) – Incl. organic control 
POA-NHC (1)(2) – Incl. organic control
PNAO-HC (food) (1)(2) – Incl. organic control
PNAO-NHC (feed)-NT (1)(2) – Incl. organic control
PNAO-NHC (other)-NT (1)(2) – Incl. organic control
POA-NHC-NT (1) – Only liquid fats, oils, and fish oils
                   

Forkortelser:

POA: Animalske produkter, sammensatte produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, hø og halm
-HC: Produkter til konsum
-NHC: Produkter, der ikke er bestemt til konsum
PNAO: Produkter af ikke-animalsk oprindelse
-HC(food): Fødevarer af ikke-animalsk oprindelse
-NHC(feed): Foder af ikke-animalsk oprindelse
-NHC(other): Produkter af ikke-animalsk oprindelse som hverken er fødevarer eller foder (fx plastkøkkenartikler fra Kina/Hong Kong)
-NT: Ingen temperaturkrav
-T: Frosne/kølede produkter

(1): Se yderligere specifikationer i felt 7 (se kommentarer efter hver godkendelsestype)

(2): Kun emballerede produkter

Scroll to Top