privatlivspolitik – private kunder og enkeltmandsvirksomheder

Som led i Kalundborg Havns havnedrift, herunder udlejning af vinterpladser til lystbåde og køb og salg af havneydelser, indsamles, behandles og opbevares personoplysninger om de personer, der er registrerede som kunder eller leverandører.

Kalundborg Havn er dataansvarlig for disse behandlinger.

Kunder bliver registreret i vores kundekartotek og vinterpladskunder ligeledes i vores vinterpladskartotek. Følgende personoplysninger opbevares i denne forbindelse: Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse foruden bådoplysninger. Ligeledes gemmes vinterpladskunders data i papirform i aflåst skab, kun med adgang for de ansvarlige og som bogføringsbilag, der også bliver opbevaret i aflåst skab eller aflåst arkiv.

Leverandører bliver registreret i vores leverandørkartotek med følgende personoplysninger: Navn, firmanavn, adresse, telefonnummer, mailadresse, webadresse, cvr-nr.

Kunde- og leverandørregistreringer er nødvendige for at kunne registrere køb/salg, udstede fakturaer, kontoudtog, rykkere eller til kontakt ved spørgsmål eller information og udsendelse af nyheder.

Alle fysiske bilag/regnskabsmæssige registreringer (fakturaer/kreditnotaer m.m.) gemmes i henhold til regnskabsloven i fem år, hvorefter de destrueres. Kun regnskabsbilag i vores regnskabssystem gemmes yderligere som grundlag for vores regnskaber. Vinterpladskartoteker opdateres løbende, og data opbevares ca. et år efter opsigelse af plads.

Hjemlen til ovenstående behandlinger findes i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Alle registrerede har ret til at få information om, og gøre indsigelse mod, behandlingen af sine personoplysninger. Hvis du mener, at Kalundborg Havn behandler oplysninger, der er urigtige eller vildledende eller, at vores behandling er i strid med den gældende persondataretlige lovgivning, herunder Persondataforordningen, kan du anmode os om at få berigtiget, slettet eller blokeret disse oplysninger. Se under den generelle privatlivspolitik, hvor både rettigheder og kontaktoplysninger, hvis du ønsker at klage eller gøre indsigelse, fremgår.

Vi vil besvare sådan en anmodning så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Vi besvarer typisk anmodninger inden 30 dage fra modtagelse af anmodningen.

Hvis du måtte være af den opfattelse, at der behandles oplysninger om dig i strid med Persondataforordningens regler, har du mulighed for at indgive klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvis du vælger at tilbagetrække eller begrænse dit samtykke, påvirker dette ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af tidligere givet samtykke. Når du tilbagetrækker eller begrænser dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du skal være opmærksom på, at kontraktuelle og/eller samarbejdsmæssige forhold kan blive påvirket, hvis du vælger at tilbagetrække eller begrænse dit samtykke.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Kalundborg Havns sikkerhedsansvarlige på området:

Hanna Nielsen – tlf. 59 53 40 00 – E-mail: info@kalundborghavn.dk

Såfremt vi foretager ændringer i privatlivspolitikken, vil vi informere om dette på vores hjemmeside, og den nye version af privatlivspolitikken vil være tilgængelig på hjemmesiden.

Dette er version 1 af Kalundborg Havns privatlivspolitik for private kunder og enkeltmandsvirksomheder.

Scroll to Top