Privatlivspolitik – adgangskontrol og videoovervågning

Som led i Kalundborg Havns adgangskontrol og videoovervågning indsamles, behandles og opbevares personoplysninger om de personer, der færdes på området. Det gælder både personer med fast adgang til områder, herunder personer, der er ansat af havnens lejere eller andre samarbejdspartnere og personer, der kun lejlighedsvis har adgang.

Kalundborg Havn er dataansvarlig for disse behandlinger.

Personer med fast adgang til havnen får udstedt et adgangskort. Følgende personoplysninger opbevares i forbindelse med udstedelse af adgangskort: Navn, firmanavn, evt. stillingsbeskrivelse, foto og telefonnummer. Der kan løbende ske logning af ankomst- og afgangstider.

Personer med lejlighedsvis adgang til havnen får udstedt et gæstekort. I denne forbindelse opbevares følgende personoplysninger: Navn, firmanavn, ærinde, telefonnummer.

Adgangskontrol er nødvendig for at sikre, at alene personer med lovligt ærinde til havnen kan få adgang.

I forbindelse med havnens videoovervågning vil der kunne ske optagelser af personers adfærd og færden. Alle optagelser gemmes i op til 30 dage, hvorefter de slettes, med mindre der er sagligt grundlag for at opbevare dem længere. Optagelser gennemgås i tilfælde af ulykker samt ved konkret mistanke om ulovlig eller illoyal adfærd. Optagelser samt oplysning om ankomst- og afgangstider kan stilles til rådighed for lejere på havnen eller politiet ved konkret mistanke om ulovlig eller illoyal adfærd.

Videoovervågningen er nødvendig for at leve op til ISPS-kravene om havnesikring.

Hjemlen til ovenstående behandlinger findes i Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c, d eller f.

Alle registrerede har ret til at få information om, og gøre indsigelse mod, behandlingen af sine personoplysninger. Hvis du mener, at Kalundborg Havn behandler oplysninger, der er urigtige eller vildledende eller, at vores behandling er i strid med den gældende persondataretlige lovgivning, herunder Persondataforordningen, kan du anmode os om at få berigtiget, slettet eller blokeret disse oplysninger. Se under den generelle privatlivspolitik, hvor både rettigheder og kontaktoplysninger, hvis du ønsker at klage eller gøre indsigelse, fremgår.

Hvis du vælger at tilbagetrække eller begrænse dit samtykke, påvirker dette ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af tidligere givet samtykke. Når du tilbagetrækker eller begrænser dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du skal være opmærksom på, at kontraktuelle og/eller samarbejdsmæssige forhold kan blive påvirket, hvis du vælger at tilbagetrække eller begrænse dit samtykke.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Kalundborg Havns sikkerhedsansvarlige på området:

Arne Rydahl – tlf. 59 53 40 00 – e-mail: info@kalundborghavn.dk

Såfremt vil foretager ændringer i privatlivspolitikken, vil vi informere om dette på vores hjemmeside, og den nye version af privatlivspolitikken vil være tilgængelig på hjemmesiden.

Dette er version 1 af Kalundborg Havns privatlivspolitik for adgangskontrol og videoovervågning.

Scroll to Top