Regulativ – Besejling af Dokhavnen

Skibe som ikke skal til Statoils Pier E må kun besejle Dokhavnen efter aftale med Kalundborg Havn.

For besejling af Dokhavnen, kaj nr.15, når der ligger olietanker ved kaj nr.17 (Statoil pier “E”) gælder følgende:

1) Farten skal i god tid reduceres til absolut minimal manøvrefart.

2) Den maximale indsejlingsbredde er reduceret med tankskibets bredde. a)

3) Såfremt ankommende skibs størrelse eller andre forhold, gør sikker passage tvivlsom (uvis), skal ankommende skib afvente afgang b) af olietanker fra kaj 17.

4) Ved samtidig eller næsten samtidig anløb af skibe til kaj 17 & 15, afgør Kalundborg Havn hvilket skib, der har fortrinsret.

5) Såfremt der opstår forsinkelser eller tidstab, pga. skib ved kaj 17, eller andre forhold, er det Kalundborg Havn / Statoil A/S uvedkommende.

6) Ovenstående gælder også ved afgang fra kaj 15.

7) 1 time før passage af kaj 17 skal både ind- og udgående skibe melde på VHF kanal 12 til statoilpieren om passagen.

a) Skema for fri indsejlingsbredde

VanddybdeFri gennemsejlingsbredde til kaj 17
Fri gennemsejlingsbredde med tankskib ved kaj 17
7,0127,077,0
9,092,042,0
10,088,038,0

(alle mål i meter)

b) Liggetiden forventes ikke at overstige 18 timer.

Kalundborg Havn d. 06.11.2014
Godkendt 06.11.2014

Bent Rasmussen
Havnedirektør

Arne Rydahl
Havneassistent

Scroll to Top