Ministre besøger Kalundborg Havn

Mandag morgen havde Kalundborg Havn besøg af transportminister Trine Bramsen og udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek. De fik en rundvisning på havnen, og ikke mindst blev det til en god snak om både grøn omstilling og Kalundborg Havns position som Sjællands dybvandshavn.

De to ministre og deres medfølgende embedsmænd mødtes med havnedirektør Bent Rasmussen og havnebestyrelsesformand Jesper Wienmann Hansen samt Mols-Linjens operationelle chef Hans-Henrik Simonsen.

Gæsterne fik en rundvisning på havnen i minibus, hvor havnen ud at vise de store industrivirksomheder frem også viste dem den nye Vesthavn. Her huser Kalundborg Havn som bekendt både en containerterminal og lægger kaj til bl.a. anløb af krydstogtskibe.

Under fremvisningen drøftedes bl.a. den grønne omstilling. Bent Rasmussen fortalte bl.a. om de tiltag, som Kalundborg Havn gerne vil udføre som havnens bidrag til den grønne omstilling. Kalundborg Havn har således søgt om tilskud fra Trafikstyrelsens infrastrukturpulje til tre konkrete projekter. Det drejer sig om landstrøm til de skibe, der ligger i længere tid i Østhavnen, ombygning af de to Gottwald-kraner, så de kan køre på el i stedet for diesel, samt forlængelse af kajen på Ny Vesthavn.

Bent Rasmussen forklarede i den forbindelse, at Kalundborg Havn har en unik position på Sjælland, fordi det giver den laveste samlede CO2-udledning, hvis Kalundborg Havn anvendes som ind- og udskibningshavn for det sjællandske containermarked. Kalundborg Havns position som Sjællands dybvandshavn blev naturligvis også berørt.

Turens sidste stop var Mols-linjens færgeterminal, hvor operationel chef Hans-Henrik Simonsen orienterede om færgeterminalen og om indsættelse af en ny el-dreven færge på ruten Kalundborg – Samsø. Den nye elfærge skal indsættes på ruten i januar 2025. Hans-Henrik Simonsen fortalte også, at der har været en fremgang på 50% i overførslen af personbiler, og at man derfor gerne vil have udvidet opmarcharealet.

Scroll to Top