2560x1600

Kalundborg Havn er Danmarks største korneksporthavn. Beliggende på Vestjælland ud til Storebælt er Kalundborg Havn tæt på den befærdede T-rute som fører ind og ud af Østersøen og Baltikum. Vores havneområder tilpasses løbende vores kunders ønsker og behov. En godkendt planpakke inklusive VVM indeholder mulighed for yderligere udbygning af havnen inden for nuværende havneområde men også med et nyt havneafsnit vest for Asnæsværket i Kalundborg Fjord.

Kalundborg Havn er kommunal selvstyrehavn ledet af en havnebestyrelse på 7 medlemmer, heraf 5 fra kommunalbestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren. Økonomisk fungerer havnen som en selvstændig økonomisk og juridisk enhed uden offentlige tilskud. Overskuddet investeres i vedligeholdelse af infrastrukturen på havnen og udbygning af havneanlæg.

Kalundborg Havns mission

Kalundborg Havn er en af Danmarks betydelige havne.

Kalundborg Havns mission er at facilitere udviklingen af erhvervslivet i en global økonomi ved at være en vækstdynamo, der skaber arbejdspladser og giver dansk erhvervsliv adgang til effektiv transport til søs til den rigtige pris.

Kalundborg Havn er både lokalhavn for Vestsjællands industri og en alsidig regionalhavn for hele Sjælland på grund af sin enestående store vanddybde på op til 15 meter og isfri hele året.

(EcoPort) Kalundborg er også erhvervsklyngecenter med lokaliseringsmuligheder for større havnebrugende industrier.