Lystbådereglement

For Havnens lystbådeanlæg gælder følgende bestemmelser.

ad Standardreglementets § 1
Lystbåde, der anløber Havnen, og som ikke har betalt for liggeplads ved Havnens bolværker eller broanlæg, betaler afgift som gæstesejlere, med mindre formålet med anløbet er landing af fisk eller skyldes force majeure.

ad Standardreglementets § 1
Liggepladsafgiften fastsættes af Kalundborg Havn og indbetales til Kalundborg Havn.
Afgiften skal være indbetalt inden den 1. marts.
Er afgiften ikke betalt inden denne dato, kan bådpladsen inddrages.

ad Standardreglementets § 3
Fordeling af pladserne foretages af Kalundborg Havn. Der anvendes anciennitetsventeliste for faste pælepladser.
Bådpladstildelingen bortfalder, såfremt den pågældende båd skifter ejer. Hvis bådpladsbrugeren skifter båd, skal anmeldelse herom ske til Kalundborg Havn som tager stilling til, om pladstildelingen kan opretholdes.

ad Standardreglementets § 16
Både, der efter Havnens skøn ikke bruges, kan forlanges fjernet, og bådpladsen inddraget. Både på inddragne pladser skal fjernes uophørligt og kan fjernes ved Havnens foranstaltning på vedkommende ejers regning og risiko.

Nærværende træder i kraft 01.12.2014

Jakob Beck Jensen
Havnebestyrelsesformand

Bent Rasmussen
Havnedirektør

Scroll to Top