Ny mand på Kalundborg Havn

Kalundborg Havn har pr. 1. januar ansat Thøger Jensen i en ny stilling som projektleder/bygherretilsyn. Han skal være Kalundborg Havns gennemgående projektleder på 2 nybygninger på Ny Vesthavn, herunder skal han stå for bygherretilsyn m.m. Desuden skal han være Kalundborg Havns repræsentant ved øvrige kommende byggerier på havnen, der opføres af lejere.

Som tidligere annonceret skal Kalundborg Havn opføre dels en bygning med værksteds- og reparationsfaciliteter til havnens personale dels en bygning til told- og veterinærkontrol. Begge dele kommer til at ligge meget tæt på containerterminalen på Ny Vesthavn. Thøger Jensen kommer til at følge begge byggerier tæt.

Thøger er særdeles godt kvalificeret til jobbet, idet han har mange års erfaring med byggeri af vidt forskellig slags. Han har i en årrække drevet tømrer- og snedkervirksomheden Aage Th. Jensen, som hans farfar grundlagde i 1921. Her har han haft opgaver for bl.a. Ørsted, Novo Nordisk, Københavns Lufthavn og flere boligselskaber. Derudover er Thøger en ægte kalundborgenser. Han er ikke bare vokset op i Kalundborg, han har aldrig boet andre steder.

Efter at Thøger i 2013 solgte virksomheden Aage Th. Jensen har han i de senere år bl.a. arbejdet som projektleder for en mindre virksomhed i København. Transporten mellem Kalundborg og København blev dog for meget i længden, så da muligheden for at arbejde på Kalundborg Havn opstod, slog han til med det samme.

Han er i øvrigt godt kendt med forholdene på Kalundborg Havn. Bl.a. har han stået for opførelsen af den såkaldte velfærdsbygning på kaj 13, og han har også været involveret i byggeriet af det gamle havnekontor på Vestre Havnevej. Derudover har han været formand for Håndværkerforeningen i Kalundborg, og dermed er han nok kendt af mange i Kalundborg.

Scroll to Top