Anlæg til CO2-håndtering rykker Kalundborg Havn op i superligaen

Kalundborg Havn

Fidelis New Energy har netop løftet sløret for planerne om at opføre modtagefaciliteter til CO2-håndtering i havnene i Kalundborg og Aalborg. Anlægget i Kalundborg skal til en start årligt tage imod 4 mio. tons CO2, og det ventes at være klart i 2027.

Fidelis New Energy og Kalundborg Havn har netop indgået et Letter of Intent, der danner rammen for etablering af et modtageanlæg til CO2 i Kalundborg

Fidelis New Energy påtænker at opføre og drive et anlæg til CO2-håndtering i Kalundborg Havn. Anlægget vil have kapacitet til at modtage omkring 4 millioner tons CO2 om året. Med mulighed for yderligere at udvide kapaciteten til omkring 6 mio. tons CO2 om året i modtagelsesfaciliteten. 

Den indfangede CO2 skal lagres i undergrunden eller udnyttes til produktion af grønne brændstoffer m.v.

CO2 forventes primært at ankomme til modtagefaciliteten i Kalundborg med skib

Det betyder, at modtageanlægget skal placeres ved Kalundborg Havn. Der er nemlig tilstrækkelig vanddybde til at rumme CO2-transportskibene. Her kan Kalundborg Havn tilbyde en vanddybde op til 15 m, som kan tage de allerstørste skibe.

Der arbejdes med den ambition at have et modtageanlæg i drift ved Kalundborg Havn fra andet halvår af 2027.

– Vi er meget glade for, at vi nu har indgået denne aftale med Kalundborg Havn. De nye kommende modtagefaciliteter bliver en vigtig del af vores arbejde med at understøtte kommercielt levedygtige klimastrategier hos europæiske virksomheder fremadrettet, siger Ulrik Dan Weuder, der er Managing Director hos Fidelis Europe, og tilføjer:  

-Lagring og udnyttelse af CO2 er et centralt element i de fleste nationale og internationale klimaambitioner i disse år, men infrastrukturen skal være på plads, før vi for alvor kan sætte skub på udviklingen. I den forbindelse bliver faciliteterne i Kalundborg og Aalborg vigtige for etablering af kommende CO2-projekter i hele Europa. Ikke mindst i Danmark, og vi forventer således investeringer for op imod 15 milliarder kroner, når Fidelis New Energy’s faciliteter er fuldt udbygget.

Bent Rasmussen, havnedirektør for Kalundborg Havn, siger:

– Efter længere tids drøftelser med Fidelis Europe er vi glade for, at vi nu sammen arbejder videre på realisering af dette spændende projekt med Co2-håndtering i Kalundborg Havn. Dette projekt kan få stor betydning for Kalundborg Havn i årene fremover. Vi er stolte over, at vi kan blive et af Danmarks midtpunkter for fremtidens håndtering af indfanget CO2 på europæisk jord.

-Dette projekts realisering vil bestemt skabe nye og fremtidssikrede jobs såvel direkte og indirekte som følge af afledte investeringer og vækst, fortæller Bent Rasmussen.

Læs mere om Fidelis New Energy her

Måske er du også interesseret i..

Læs mere om Kalundborg Havns Ny Vesthavn her

Scroll to Top