Lager- og logistikterminaler opføres på Ny Vesthavn

Kalundborg Havn udlejer mere end 27.000 m2 areal til Kalundborg Terminal, der er en del af den mangeårige samarbejdspartner Schultz Shipping Group.

Kalundborg Terminal har overtaget arealet pr. 1. juni og er nu i gang med projektering og øvrige forberedelser til opførelsen af logistikterminal inklusiv to high-end lagre. Den første terminalbygning vil være på godt 2.000 m2, og bygning nr. to vil være godt 1.800 m2 stor. Resten af det store område befæstes.

Lager og logistikterminalen skal blandt andet anvendes til alle former for supporterende aktiviteter, der er behov for i forbindelse med en containerhavn. Det drejer sig fx om mellemlager til gods, der indskibes/afskibes, samt håndtering af containere, som skal fyldes, tømmes og strippes.

”Det er en ekstra serviceydelse til containerterminalens kunder og brugere på Ny Vesthavn og dermed en understøttelse af den helhedsløsning, der er på vej i Kalundborg baseret på havneudvidelsen,” fortæller Gustav Jakobsen fra Schultz Shipping Group.

Han tilføjer, at der ud over de to lagerhaller vil være arealer udenom, hvor der vil være mulighed for at oplagre projektlast m.v. Det lejede areal vil først og fremmest blive brugt til det, man kalder general cargo og projektlast og i mindre grad til bulkvarer, som fortsat primært vil blive håndteret i Sydhavnen. Dog vil der på Ny Vesthavn på baggrund af den store vanddybde være mulighed for at komplementere bulkskibe med op til 100.000 tons last som det eneste oplagte sted i Danmark, hvilket kan være en stor fordel afhængig af de globale handelsmønstre.

Ud over arealet på 27.000 m2 har Kalundborg Terminal option på et tilstødende areal på godt 15.400 m2. Arbejdet med at klargøre arealet er allerede så småt undervejs, og det ventes at stå færdig i løbet af 2023 eller senest i 2024. Arealerne ligger placeret i den sydvestlige ende af Ny Vesthavn.

Kalundborg Havns direktør Bent Rasmussen siger i forbindelse med udlejningen og de planlagte kommende byggerier, at det er en forventelig og glædelig fortsættelse af udviklingen af Kalundborg Havns containeraktiviteter på Ny Vesthavn.

”Der har allerede det første år været forespørgsel på såvel lager- og pakkefaciliteter i tilknytning til containeraktiviteterne. Dette initiativ vil helt sikkert øge volumen af containere over havnen til alles glæde. I kombination med den snarlige etablering af de permanente told- og veterinærfaciliteter vil containerterminalen have alle forudsætninger for at vokse yderligere i de kommende år”, siger Bent Rasmussen og tilføjer:

”Jeg ønsker de nye aktører, som vi kender godt fra næsten 100 års virke på havnen hjertelig velkommen – nu også på Ny Vesthavn”.

Scroll to Top